XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. június 28., péntek

Június 28.1Pét 5,1-4                           (A MEGSZENTELÉS FELADATA)
Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd kinyilvánuló dicsőségének is részese, kérem: Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten (szándéka) szerint ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.

„A püspök "a legfőbb papság kegyelmének sáfára" is, különösen az Eucharisztiában, melyet ő maga ajánl föl, vagy munkatársai, a papok által gondoskodik fölajánlásáról. Az Eucharisztia ugyanis a részegyház életének központja. A püspök és a papok megszentelik az Egyházat imádságukkal és munkájukkal, az ige és a szentségek szolgálatával. Megszentelik példájukkal, "nem uralkodván a kléruson, hanem mint a nyájnak példaképei" (1Pt 5,3). Így történik meg, hogy "eljutnak a rájuk bízott nyájjal együtt az örök életre".” (KEK 893) Hálával gondoljunk azokra a papokra, akik számunkra igazi példaképek. A mai idézetben Péter apostol az Egyház előjáróinak lelkére köti a helyes viselkedést a rájuk bízott hívőkkel szemben. Saját tapasztalatból ismeri a veszélyeket, kísértéseket, amelyek alól Krisztus választottai sem mentesek. Még az utolsó vacsoránál versengés támadt köztük arról, hogy ki a nagyobb közülük. Péter fülében még biztosan visszhangoznak Jézus szavai: „A nemzetek királyai uralkodnak a népeken, és a hatalmasok jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így tegyetek, hanem aki nagyobb köztetek, legyen olyan, mint a legkisebb, és aki elöljáró, legyen olyan, mint a szolga” (Lk 22,25-26). Erre a Krisztusi szolgálat szellemére buzdítja Szent Péter az előjárókat. Adja Isten, hogy a püspökök és papok ma is eszerint éljenek.
Feladat a mai napra: Felajánlok valamit papi hívatásokért.