XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. október 1., kedd

Október 1.25,1-13                               (A SARKALATOS ERÉNYEK- 1. okosság)
A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! - Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. - Nem adunk - felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

„Az okosság az az erény, amely a gyakorlati értelmet fölkészíti arra, hogy minden helyzetben fölismerje igazi javunkat, és annak megtételéhez megtalálja a helyes eszközöket. "Az okos vigyáz lépéseire" (Péld 14,15). "Legyetek hát okosak és éberek, és imádkozzatok" (1Pt 4,7). Az okosság a "megtehető dolgok helyes szabálya" - írja Szent Tamás Arisztotelészt követve. Az okosságot nem szabad összetéveszteni sem a félénkséggel vagy a félelemmel, sem a kétszínűséggel vagy a szimulálással. Auriga virtutum, `az erények kocsisának' nevezzük: szabályt és mértéket szabva irányítja a többi erényeket. Az okosság vezérli közvetlenül a lelkiismeret ítéletét. Az okos ember ezt az ítéletet követve dönti el és rendezi el magatartását. Ennek az erénynek köszönhetően tudjuk tévedés nélkül alkalmazni az erkölcsi alapelveket konkrét esetekben, és győzzük le a teendő jó és a kerülendő rossz körüli kétségeket.” (KEK 1806)
A példabeszédben említett tíz szűz közül, csak öt okos, mert elérték a kitűzött célt: bementek a vőlegénnyel a lakodalmába. Okosak voltak, mert a konkrét esetben ki tudták választani a lehetséges cselekvések közül a célra vezető helyes cselekvést. Ez pedig nem volt más, mint hogy olajt is vittek magukkal. A többi szűz azonban nem használta értelmét, csak meggondolatlanul elindult, ezért nem elért célba. A példabeszéd arra hív minket, hogy gyakoroljuk az okosság erényét, hogy mi is legyünk okosak. Ahhoz pedig mindig újra meg kell fontolnunk, melyik most a megfelelő cselekvés, amely a célba vezet, a mennyországba. Mit kell ma magunkkal vinnünk, hogy elérjük a célt? Mi jelképez számunkra az olaj? Hogyan ápoljuk ma az Istennel való kapcsolatunkat úgy, hogy égjen a lámpásunk?
Feladat a mai napra: Arra figyelek, mennyire fontolom meg cselekedeteimet a mai napon, vagy mennyire cselekszem meggondolatlanul. Törekszem okosságra.