XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. október 4., péntek

Október 4.1Kor 9,24-27                     (4. az mértékletesség)
Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.

„A mértékletesség az az erkölcsi erény, amely mérsékli az élvezetek vonzását, és készségessé tesz a kiegyensúlyozottságra a teremtett javak használatában. Biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött, és a tisztesség határai között tartja a vágyakat. A mértékletes ember érzéki vágyait a jóhoz rendezi, józanul tesz különbséget, és nem erejét követi, hogy szívének ösztönös vágyai szerint cselekedjék (vö. Sir 5,2; 37,27-31). Az Ószövetség gyakran dicséri a mértékletességet: "Ne járj bűnös vágyaid után, és tartóztasd magad gyönyörűségeidtől " (Sir 18,30). Az Újszövetségben ezt az erényt "mértéktartás"-nak vagy "józanság"-nak nevezik. "Éljünk józanul, igazul és jámborul ebben a világban" (Tit 2,22). "Helyesen élni nem más, mint teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőből szeretni Istent, (...) hogy romlatlan és ép maradjon a szeretet, ami a mértéktartás dolga, hogy semmi nehézség meg ne törje, ami az erősség dolga, hogy senki másnak ne szolgáljon, ami az igazság dolga, hogy virrasszon a dolgok megkülönböztetésében, nehogy lassanként belopakodjék a hamisság vagy a csalás, ami az okosság dolga." (Szent Ágoston)“ (KEK 1809)
Úgy tűnik, hogy manapság a mértékletesség, mint kívánatos erény a háttérbe került. A fogyasztói társadalom inkább arra hív meg minket, hogy határtalanul, féktelenül fogyasszunk, hogy éljük ki kívánságainkat. Bár nem annyira divat beszélni a mértékletességről, viszont még ma is nagyon fontos erény. Egy egészséges élethez szükséges, hogy mértéket tartsunk testi és lelki szintén egyaránt. Ugyanis az, aki nagyra tör, legyen az szakmában, munkahelyen vagy sportban, csak áldozatkészséggel, fegyelmezéssel jut oda. Ezért Pál apostol versenyzőkkel, sportolókkal hasonítja össze a keresztényeket. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért gyakoroljuk a mértékletességet. Életcélunkat, a mennyországot, csak akkor nyerhetjük el, ha nem engedjük el érzelmeink vagy kívánságaink gyeplőjét, hanem meg tanulunk uralkodni rajtuk. Pál itt őszintén bevallja, hogy neki is vannak erős érzelmei, bűnös kívánságai, de megzabolázza, uralja őket. Legyen Pál magatartása számunkra is iránymutató, hogyan élhetjük meg a mértékletességet.
Feladat a mai napra: Elgondolkozom, melyik területen lenne ma leginkább fontos gyakorolni a mértékletességet, pl. érzések, kívánságok, inni-enni, internetezés, játék… területén.