XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. május 22., péntek

Május 22.1Kor 12,4-11                     (A Szentlélek adományaival épít fel minket)
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

A mai napon hálát adhatunk Istennek a sokféle lelki adományokért, a karizmákért, a Szentlélek kegyelmeiért, a sajátjainkért és azokért, amelyekkel a többiek hívőket megajándékozta. Mindegyik arra adatott, hogy Krisztus testének épülését szolgálja. „A karizmák, akár rendkívüliek, akár egyszerűek és szerények, a Szentlélek kegyelmei, melyeknek közvetlenül vagy közvetve egyházi haszna van, amennyiben az Egyház épülésére, az ember javára és a világ szükségleteinek enyhítésére vannak rendelve.” (KEK 799) Nem szabad összehasonlítani magunkat másakkal, vagy megítélni melyik lelki adomány fontosabb. Mindegyik fontos és a Szentlélek tudja, ki-ki melyiket miért kapta. Egy édesanya mesélte, hogy karácsonykor férjével gondosan kiválogatták négy gyereküknek a karácsonyi ajándékokat. Milyen szomorú lett, amikor a nyolc éves fia visszautasította összeépíthető kalózhajóját, amikor látta, hogy bátyja egy terepbiciklit kapott. „Te mindig ilyen hajót akartál”, mondta a fiának – „de a bátyám ajándéka szebb, nagyobb.” Csak képzeljük el, milyen szomorú lenne a Szentlélek, amikor nem vagyunk elégedettek ajándékaival. Nem véletlenül kaptuk meg a miénket. Legyünk azért nagyon hálásak, és használjuk fel a közösség javára. A Szentlélek „forrása minden élő és valóban üdvösséges cselekvésnek a Test különböző tagjai mindegyikében. Sokféle módon viszi végbe az egész Test építését a szeretetben: (...) végül sokféle különleges kegyelem által (melyeket karizmáknak neveznek), melyekkel Ő teszi alkalmassá és készségessé a hívőket különféle tevékenységek vagy hivatalok vállalására az Egyház megújhodása és továbbépítése érdekében.” (KEK 798)
Feladat a mai napra: Elgondolkozom, milyen lelki adományokat, kegyelmeket kaptam ebben a húsvéti időben, és hogyan szeretnék érte hálát adni Istennek.