XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. augusztus 7., péntek

Augusztus 7.Jn 4,46-53                          (arra kérte, hogy gyógyítsa meg a fiát)
Így újra a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kafarnaumban volt egy királyi tisztviselő, akinek a fia beteg volt. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, fölkereste, és arra kérte, menjen el, gyógyítsa meg a fiát, aki már a halálán volt. Jézus azonban így szólt: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” De a királyi tisztviselő tovább kérlelte: „Gyere, Uram, mielőtt még meghalna a fiam!” Jézus megnyugtatta: „Menj csak, él a fiad!” Az ember hitt Jézus szavának, amelyet hozzá intézett, és elindult haza. Útközben elé jöttek szolgái és jelentették, hogy él a fia. Megkérdezte tőlük, hogy melyik órában lett jobban. „Tegnap, a hetedik óra körül hagyta el a láz” - felelték. Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp ebben az órában történt, hogy Jézus azt mondta neki: „Él a fiad.” És hívő lett egész háza népével egyetemben.

Az evangéliumban több olyan részt is találunk, amelyek arról számolnak be, amikor valaki nem a saját érdekében kéri a gyógyulást Jézustól, hanem más családtagért könyörög hozzá. Így szólt Péter is Jézushoz lázas anyósa miatt (vö. Mk 1,29-31); a zsinagóga elöljárója Jairus kérte őt, súlyos beteg lányáért (vö. Mk 5,21kk.); egy pogány asszony könyörgött lányáért, akit ördög gyötört (vö. Mt 15,21-28); egy másik ember kérte Jézust holdkóros fiáért: „Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény és sokat szenved.” (vö. Mt 17, 14-18); A nővérek Márta és Mária üzentek Jézusnak beteg bátyjukért, Lázáért: „Uram, akit szeretsz, beteg.” (vö. Jn 11,1-3) és a mai idézetben egy királyi tisztviselőről hallunk, aki fölkereste Jézust, és arra kérte, menjen el, gyógyítsa meg a fiát, aki már a halálán volt. Jézus válasza erre a kérésre talán olyannak tűnik, mintha nem akarna segíteni rajta. Amit válaszul mond, arról végül kiderül, hogy nem a tisztviselőről mondja. Igen, ő hitt, anélkül, hogy előtte látott volna jeleket vagy csodákat. Éppen ezért, Jézus válasza nem megfélemlítette, hanem tovább kérlelte Jézust fiáért.  És mindannak ellenére hitt Jézus szavának, hogy az nem ment el vele, hozzá, hogy meggyógyítsa a fiát, hanem egyszerűen visszaküldte őt, mondván, hogy a fia él. Ő hitt és így meglátta a csodát. A mindennapi imádság mellett néha nagyon szükségessé, sürgőssé válhat számunkra a családban, hogy egy konkrét személyért imádkozzunk. Lehet, hogy valaki a családban súlyos beteg, munkanélküli, nehéz vizsga előtt áll, kábítószerfüggő lett és még sok minden más. Ilyenkor nagyon fontos, hogy külön is imádkozzunk az illetőért. Ahogy pl. ezt tette most egy család, egy koraszülöttért, aki nagyon rossz állapotban volt és szemműtét előtt állt, Batthyány-Stratmann László közbenjárását kérve, kilencedet imádkoztak a nagyszülőkkel együtt, és a gyermek állapota észrevehetően javult.
Feladat a mai napra: Ha a családomban valaki éppen nehéz helyzetben van, közbenjárok érte, és ha lehetséges valakivel a családból közösen imádkozom érte.