XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 19., csütörtök

November 19.Lk 19,41-44  (Bárcsak te is felismernéd, ami békességedre volna)
Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. „Bárcsak te is felismernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.”

Nagyon megható ez a mai részlet. Kevés helyen olvasható az, hogy Jézus sírt. De itt, a város láttán, sírva fakadt. Jeruzsálem magyarul a „béke városa”. De mit értett béke alatt? Hogyan akarta magának megszerezni a békét? Amikor létre jött, még Isten volt a királya, és addig valóban béke volt. De később saját királyt akartak maguknak, elutasították Isten uralmát, és letértek útjairól. Más népekkel hasonlították össze magukat, és nőtt bennük egy kisebbrendűségi komplexus, mert kis nép volt, mások pedig nagyobbnak, hatalmasabbnak, sikeresebbnek tűnt, azt gondolták, hogy jobban élnek, és ők is akarták ezt. Ezért hozták be a bálványimádást, és egy olyan világias életmódot, amiből Isten teljesen kiszorult. De a béke helyett gyarmat, megvetés, száműzetés és háború lett osztályrészük. És mindez csak azért, mert fellázadtak Isten ellen, azt gondolták, hogy jobban tudják, mi teszi őket boldoggá és nem értették meg, hogy Isten jót akar nekik. Sokszor azt gondoljuk, hogy a rossz Istentől jön, megbüntet minket. Pedig a rosszat magunknak köszönhetjük, döntéseinknek, lázadásunknak gyümölcse. Isten viszont mégis elküldte egyetlen Fiát, hogy felkínálja nekünk az életet, a szabadulást. Bárcsak te is felismernéd legalább ezen a napon, ami békességedre volna, mondja nekünk Jézus. Az út, amit Jézus felkínál nekünk, nem egy könnyű út, de a biztos boldogságba és békébe vezet. A másik út lehet, hogy egy darabig boldogít, de a végén biztos pusztulásba vezet. Ismerjük fel látogatásunk idejét és bízzunk meg Jézusban. Ő valóban végérvényesen jót akar neked.
Feladat a mai napra: A mai döntéseimben megpróbálok Jézus szándékai szerint dönteni.