XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. július 20., szerda

Július 20.Fil 4,1-7                    (Szeretett testvéreim, örömöm és koronám)
Ezért szeretett testvéreim, akik után vágyódom, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim! Evodiát és Szintihét nagyon kérem, értsenek egyet az Úrban. Téged is kérlek, igaz munkatársam, légy segítségükre azoknak, akik velem együtt fáradtak az evangélium hirdetésében, Kelemennel és a többi munkatársammal együtt, akiknek neve föl van jegyezve az élet könyvében. Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.

A filippieknek írt levelében Pál apostol fejezi ki az ott lévő hívőknek, munkatársaknak, milyen jelentősége van neki: „Szeretett testvéreim, akik után vágyódom, örömöm és koronám.” A Filippi közösség tagjai örömöt szereznek Pálnak, velük ékesítheti magát. A korona, koszorú képét használja, mely ugyanis az uralkodók hatalmának a jelképe. Pál azonban nem egy materiális koronával akarja díszíteni magát, hanem a hívők hiteles hitélete koronázza. Talán arra az Izajás próféta szavára is gondol: „Ékes korona leszel az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened tenyerén. … Mert kedvét találja benned az Úr, … és ahogy örül a vőlegény a menyasszonynak, úgy örül majd neked Istened.” (Iz 62,3-5) Pál ezzel az Isten tekintetével nézi a közösség testvéreire: éppen ahogyan Isten számára az ember ékes korona és ahogyan örül neki, ugyanolyan látja Pál is őket. Vajon mit gondolnánk-e, ha manapság egy pap vagy községi elöljáró hasonlót mint Pál írna közösség híveinek, vagy a saját plébánosunk mondana nekünk? Pl. ti vagytok örömöm és koronám! Esetleg kicsit szokatlan hangszik el, azonban kinek ne esne jól a másik őszinte becsülését?  Másfelől nagyon fárasztó lehetne, ha valaki sok munkát, lelkes odaadást fordít rá egy egyházi szolgálatba, de soha kap érte pozitív visszajelzést. Mennyire vannak közösségeink, családjaink ezek a helyek, ahol kifejezzük egymásnak ezt a kölcsönös becsülést? Ahol nem hamis hízelgéssel akarunk megkedvelteti magunkat a másiknál, hanem ahol megtalálunk  elismerők szavakat a másikkal szemben annak, ami jelent számunkra és amiért hozzájárul a közös élethez. Legyen én az első, aki ma ezzel kezd.
Feladat a mai napra: Valakinek a családból vagy a egyházi közösségből megmondom egy elismerő szavát.