XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 11., kedd

Április 11.Jézust megfosztják ruháitól.          10. stáció.

„A katonák elosztották maguk között Jézus ruháit, minden katonának egy részt. Fogták a köntösét is, de a köntös varratlan volt, egy darabban szőve fölülről az aljáig. A katonák azt mondták egymásnak: „Ne szaggassuk el, hanem vessünk rá sorsot, kié legyen. Így teljesedett be az írás: „Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek.” (Jn 19, 23-24)

Ott áll a Bárány, szótlanul, ruhátlanul, megfosztva attól is, amit édesanyja szőtt neki: köntösétől. És ott áll az édesanya is, aki szűz méhéből szülte egyszülöttjét. Visszatér azokba az időkbe, amikor ő ringatta, ruházta, amikor mezítelenül jött le a földre, és ő táplálhatta a Gyermeket…és fájdalmának nincsen határa.
Jézus megalázva, meggyalázva, teljes kiszolgáltatottságában áll ott, felszakított sebeiből ömlik a vér. Mégsem szólal meg, nem kiált. …az Úr őrá rakta mindnyájunk bűnét. Megkínozták, és ő alázatos volt, nem nyitotta ki száját: mint a bárány, kit leölésre visznek, és mint a juh, mely nyírói előtt elnémul, nem nyitotta ki száját.” (Iz 53, 6-7)
Jézus egész testében reszket, a kimondhatatlan fájdalmakkal a végtelenségig kimerítő út megtétele után, sebláza egekbe szökik. Atyjához imádkozik, Akinek akaratát most fogja teljessé tenni. A mi bűneink miatt fosztották meg ruháitól, nemcsak a test, de a lélek, a szív bűnei miatt is. „Boldogok a tisztaszívűek ők meglátják Istent.” (Mt 5, 8) Boldogok azok is, kik testükre úgy vigyáznak, mint a Szentlélek templomára. (vö. 1Kor 3,16)
Jézusom, nézlek, de mezítelenséged ellenére nem vagy mezítelen. A Te tisztaságod tündököl előttem. Nem követted el Ádám vétkét, Te Isten Fia vagy, a nyolc boldogság ragyog belőled, sugárzó fénylő tisztaságodból a Nap tündököl át. A liliom fehérsége ölel körül. A mezők színeiben pompázik ártatlanságod és világossá teszik utamat. Köszönöm Neked Uram, hogy megmutatod istenséged ragyogó szépségét előttem, aki szegény bűnös vagyok.
Feladat a mai napra: Ma imádkozom azokért, akik beszennyezik testüket és szívüket, és kérem Jézust, tisztítsa meg őket és irgalmazzon nekik. Imádkozom a fiatalok tisztaságáért. Imádkozom a családok életszentségéért.