XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. február 6., kedd

Február 6.Mk 1,40-42                        (Uram, ha akarod, megtisztíthatsz)
Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.

Gyönyörű jelenet ez a találkozás Jézus és a leprás között. A leprás odajött Jézushoz, térdre borult előtte és kérlelte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Micsoda alázatról tanúskodik ez a kérés! Nem unszolja Jézust, nem parancsolgat neki, hanem teljesen átengedi Jézusnak a döntést: Ha akarod, ha úgy gondolod, hogy jó nekem, ha te is úgy szeretnéd,... akkor megtisztíthatsz. Kérésében azonban kifejeződött, hogy ez a szíve legmélyebb vágya, hogy megtisztuljon, és megint „normális” életet élhessen. Jézus teljesen meghatódott ezen a megszólításon: megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Hogyne akarná Jézus is azt, amire az ember a legmélyén vágyik? Legmélyebb és legőszintébb vágyainkat Istentől kaptuk, egyúttal Isten legmélyebb vágyai felénk. És azt az üzenetet tartalmazzák, hogy Ő akarja őket betölteni. Ez látszik, amikor Márk arról tanúskodik, hogy Jézusnak megesett rajta a szíve. Mert Jézus mélyen átérezte a leprás belső nyomorúságát és sóhajtozását. Olyan kemény sorsban volt része a lepra miatt, kitaszított az emberi közösségből. Micsoda szenvedést jelent ez a kitaszítottság az ember számára! Isten jól tudja, hogy az ember szíve mélyén micsoda fájdalmak, szorongások vannak. Nem akarja őket. Az ember legnagyobb nyomorúsága azonban az, ha még Istennel sem mer vagy tud közösségben élni, ha nem bízik Istenben. Isten csak arra vágyik, hogy osszuk meg vele és engedjük meg neki, hogy nekünk is kimondhassa: akarom, tisztulj meg, vigasztalódj meg, gyógyulj meg! és igéje rajtunk is valóra váljék.
Feladat a mai napra:  Elmondom Jézusnak legmélyebb vágyaimat és olyan bizalommal és alázattal próbálom kérni az ő segítségét, mint a leprás: „Ha akarod, megtisztíthatsz.”