XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. március 24., hétfő

Március 24.2. nap_______
Napi elmélkedéshez:  Jn 13,1-15
Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!” Jézus így válaszolt: „Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” Péter tovább tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” „Ha nem moslak meg - felelte Jézus -, nem lehetsz közösségben velem.” Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” - mondta Simon Péter. De Jézus ezt felelte: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta, hogy ki árulja el, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Amikor megmosta lábukat, fölvette felsőruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.

Ma is követem imádságomban az első héten elhangzott utasításokat. A mai elmélkedésben alkossuk meg imádságunk színterét. Képzeljük el összes érzékszerveinkkel az utolsó vacsora termét: Milyen ez a terem, hogy van berendezve, világos, sötét, sok bútor van benne, vagy kevés…? Kik vannak jelen? Hol helyezkedem el, miként vagyok jelen e történésben? Szemlélem Jézust, figyelmem irányuljon rá. A mai napon azt a kegyelmet kérjük a Szentlélektől, hogy segítsen nekünk, jobban megismernünk Jézust, és közel engedni magunkhoz irántunk való személyes szeretetét.
Jézus az utolsó vacsorán fontosnak tartotta, hogy egy különleges gesztussal éreztesse tanítványaival azt, hogy mindvégig szereti őket. Sorra megmosta lábukat. A lábmosás Jézus idejében a rabszolgának a feladata volt, hogy a vendégek lábáról lemossa az út porát. A tanítványok nem értették Jézus gesztusát. Ne ítéljük el magunkat azért, ha nekünk is nehezünkre esik. Jézus azzal biztatja Pétert: „Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” Jézus mindenkinek megmosta a lábát, Júdásnak is, Péternek is, Jánosnak is. Nem tett különbséget köztük. Nem számított Jézusnak, hogy melyikük milyen belső lelkülettel, érzés- vagy gondolatvilággal van jelen. Mindvégig szeretni akarta őket. Jézus ma nekem is meg akarja mosni lábamat. Megengedem-e neki? Milyen érezéssel ülök ott? Hogyan közelít Jézus felém? Érezzem meg amint a víz érinti a lábam. Milyen, hideg vagy meleg? Jézus hogyan érinti a lábam, mit érzek, amikor megmossa, megtörli, megcsókolja lábamat? Próbáljuk valóban átérezni ezt a jelenetet, és engedni, hogy Jézus szeretete átjárja a lelkünket. Majd folytassunk imabeszélgetést Jézussal. Imádságunkat egy Miatyánkkal fejezzük be és írjuk fel tapasztalatainkat. Próbáljunk odafigyelni a részletekre. Mi az, amiért olyan jól esik nekem Jézus szeretete?

Feladat a mai napra: Ma megpróbálok úgy közelíteni családtagjaim, embertársaim felé, hogy Jézus gyengédségét, szelídségét, szolgáló szeretetét éreztessem velük.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Újra elolvasom a mai idézetet. Kérem a Szentlélek segítségét, hogy Isten szemeivel láthassam mai napomat. Hogyan tudtam Jézust követni? Hálát adok a kapott kegyelmekért, és kérem a Szentlélek segítségét, hogy hűségesebben tudjak kitartani a lelkigyakorlatban, Krisztus követésében.