XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. február 3., szerda

Február 3.Sir 18,1-14                       (a zsidóság és az iszlám az irgalmasságot az egyik legfontosabb isteni tulajdonságnak tekintik)

1Aki öröktől él, az teremtett mindent, 2csak az Úr bizonyul igaznak. 4Ki volna képes tetteit sorolni, hatalmas műveinek a mélyére hatolni? 5Fölsége hatalmát ki tudná fölmérni, vagy a jótetteit végig számba venni? 6Nem lehet belőlük semmit sem elvenni, és nem lehet hozzájuk semmit hozzátenni, nem lehet az Úrnak csodáit átlátni. 7Amikor bevégzed, akkor kezded csak el, s mikor abbahagyod, ott állsz tanácstalan. 8Mi is hát az ember és mi az ő haszna? Mi az, ami rajta jó és mi az, ami rossz? 9Az ember napjainak száma száz év, ha sokra megy. 10Mint csepp a tengerben, vagy mint egy homokszem, csak annyit érnek az évek az örökléthez mérten. 11Ezért türelmes irántuk az Úr, s irgalmasságával elárasztja őket. 12Előre lát mindent, s tudja, mily sivár a végük, azért bánik irgalommal velük. 13Az ember csak atyjafiához irgalmas, de az Úr irgalma mindenkit átölel. Rendreutasít, fenyít és oktat, aztán hazavezet, mint pásztor a nyáját. 14Megszánja mind, aki meghallja intelmét, s aki törvényeit szorgosan kutatja.

„Az irgalmasság hatalma felülmúlja az Egyház határait. Kapcsolatba hoz bennünket a zsidósággal és az iszlámmal, melyek az irgalmasságot az egyik legfontosabb isteni tulajdonságnak tekintik. Izrael elsőként kapta meg azt a kinyilatkoztatást, mely megmarad a történelemben, mint valami mérhetetlen – az egész emberiségnek fölkínálandó – gazdagság kezdete. Mint láttuk, az ószövetség történetét átszövi az irgalmasság, mert olyan cselekedetekről van bennük szó, melyeket az Úr a népe javára hajtott végre történelmének legnehezebb óráiban. Az iszlám pedig a Teremtőnek kölcsönzött elnevezések közé sorolja az Irgalmas és Kegyes nevet is. A muszlimok ajkán gyakran hangzik fel ez a megszólítás, mert úgy érzik, hogy mindennapi gyöngeségükben az irgalmasság kíséri és támogatja őket. Ők is hiszik, hogy az isteni irgalmasságot senki nem korlátozhatja, mert annak kapuja mindig nyitva áll.
Ez az irgalmasságban átélt Jubileumi Esztendő segítse elő a találkozást ezekkel a vallásokkal és a többi nemes vallási hagyománnyal; tegyen nyitottabbá bennünket a párbeszédre, hogy jobban megismerjük és megértsük egymást; szabadítson meg az elzárkózás és a megvetés minden formájától, továbbá űzzön el minden erőszakot és megkülönböztetést.”[1]
Feladat a mai napra: Keresem a személyes találkozást egy más vallású emberrel vagy tájékozódom vallási hagyományairól.


[1]             Ferenc Pápa. Misericordiae Vultus kezdetű bullája 23.