XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. június 10., péntek

Június 10.Lk 10,30-35                                 (irgalmasnak lenni mint Jézus)
Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked.

„Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” Ezzel a kérdéssel fordult Jézushoz egy törvénytudó. Jézus először azt kérdezte tőle, hogy mit mond a törvény, amire azt válaszolja, hogy szeretni: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, minden erődből és egész elmédből, felebarátodat pedig mint önmagadat.” (Lk 10, 27). De hogyan? Ki a felebarátom? Jézus az irgalmas szamaritánus történetével magyarázza neki a felebaráti szeretetet: észre venni a másik baját és engedni, hogy elesettsége megrendít annyira, hogy megtegyem érte amit csak tudok, hogy segítsek rajta. Ez irgalom. Az irgalmas szamaritánusban Jézusra ismerhetünk. Ő az, aki mindent megtesz értünk, aki saját vérével kezeli sebeinket, életének odaadásával gyógyít minket. Elnyerni az örök életet először úgy lehet, hogy hiszek Jézusban, elfogadom szeretetét és engedem, hogy a szentségek által mindig újra  megtisztítson és megváltson bűneimtől. Másodszor pedig úgy lehet, hogy a lábnyomdokaiba lépek, és én is odaadom életemet másokért, és elkezdek szeretni, mint ő.
Feladat a mai napra: Ma időt szentelek arra, hogy egy szükséget szenvedő embertársamnak segítsek.