XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. augusztus 19., péntek

Augusztus 19.Zsolt 139,19-22                (Ne gyűlöljem, Uram, aki téged gyűlöl?)
Ó, Uram, bárcsak lesújtanál a gonoszokra, bárcsak távoznának a vérszopók.
Álnok módon beszélnek rólad, s gondolataidat őrültségnek veszik.
Ne gyűlöljem, Uram, aki téged gyűlöl? Ne irtózzam azoktól, akik ellened lázadnak?
Igen, égő gyűlölettel fordulok feléjük, nekem magamnak is elleneim lettek.

A mai zsoltárversek nem illenek az előzőkhöz, most egy teljesen más témáról van szó. Most derül ki igazán, milyen konkrét élethelyzetben is van a zsoltáros. Gonosz és rossz emberek veszik körül, akik álnok módon beszélnek Istenről. Veszélyhelyzetben érzi magát és kéri Isten segítségét, hogy szabadítsa meg tőlük. Felmerül benne a kérdés, hogy hogyan kell bánni azokkal az ellenségeinkkel, akik egyben Isten ellenségei is. Oda nyúlik vissza, ami Mózes törvényében írva volt: „Aki megsebesít valakit a népéből valók közül, vele is bánjanak úgy, ahogy ő tett: törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen az emberen okozott kár, olyat kell neki is elviselnie.” (Lev 24,19-20) Vagyis a gyűlöletet hasonlóval viszonozza: Igen, égő gyűlölettel fordulok feléjük”. Mert számára Isten ezt nyilatkoztatta ki a törvény által. Keresztény fülünkben ez a kijelentés egészen idegenül hangzik. A zsoltár felolvasásánál ezt a részt sokszor el is szokták hagyni, mivel Jézus egészen mást tanított arról, hogyan kell bánnunk ellenségeinkkel: „Hallottátok, hogy azt mondták: 'Szemet szemért, és fogat fogért'. Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal. … Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért.” (Mt 5,38.39.44) A Mózesi törvény helyére tehát a szeretet törvénye kerül. A keresztény bánásmód már nem függhet attól, ahogyan a másik bánik velem, hanem egyedül Isten szeretete határozza meg azt. Ahányszor csak azt éljük át, hogy ellenség támad ellenünk, először mindig Jézushoz kell fordulnunk az imádságban, hogy ő legyen az, aki megmutatja nekünk a helyes reakciót és segít úgy szeretnünk, ahogy az Atya szeret minket.
Feladat a mai napra: Ha rosszul bánnak velem, igyekszem szeretettel válaszolni.