XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. július 1., vasárnap

Július 1.


Bölcs 1,13-15;2,23-24; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: ,,Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!'' Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. […] Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: ,,Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?'' A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: ,,Ne félj, csak higgy?'' Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: ,,Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.'' Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: ,,Talita kúm'', ami annyit jelent: ,,Kislány, mondom neked, kelj föl!'' A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.

A mai szentírási részletek meghívnak minket arra, hogy szemléljük Jézust, az élet Urát. A Bölcsesség könyvében olvashatjuk, hogy „a halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világon minden teremtmény az életet szolgálja... Isten halhatatlanságra teremtette az embert, a saját örökkévalóságának képmásává tette.” Jézusban látjuk Isten akaratát beteljesülni. Ő az Atya kimondott szava, Aki által létre hozott mindent, ami az égen és a földön van. Minden egyes szava újjá teremt, éltet. Ezt láthatjuk az evangéliumban, amikor ugyanis odajött Jézushoz „egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, ... és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!'”  Jézus elment vele és így bátorította őt: „Ne félj, csak higgy!”  Amikor a házhoz érkeztek „nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették.” Hiszen mindannyian látták, hogy a gyermek meghalt. Hogyan mondhatja Jézus, hogy él? A nevetés hitetlenségük jele. Jézus kiparancsolta őket a szobából. Maga mellé véve a gyermek apját, anyját, és a három apostolt, odament a gyermekhez. Itt egy gyönyörű jelenet játszódik le előttünk: Jézus „megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett.” – Fontos, hogy Jézus bennünket is személyesen megérinthessen és megszólíthasson! A Szentírás és a szentségek által minket is újjá akar éleszteni, nap, mind nap táplálni akarja bennünk az életet. Hol vannak bennem olyan gondolatok, megrögzöttségek, amikből nem tudok felkelni? Hol látom másokban a halál nyomait? Jézusnak csak egyetlen dologra van szüksége: a hitünkre. Aki hittel olvassa a Szentírást, és úgy közelít Jézushoz, az megtapasztalja önmagában és másokban a gyógyulást. Jézus bennünket is bátorít: „Ne félj, csak higgy!” Kérd tőlem, és én újjáélesztelek téged!
Feladat a hétre: Ezen a héten időt szánok arra, hogy hittel olvassam a Szentírást, és engedem, hogy szava megérintsen és újjá élesszen engem.