XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. január 7., kedd

Január 7.Zsolt 73,1                           (A káromkodás közvetlenül ellenkezik a második parancsolattal)
Milyen jó az Isten az igazakhoz, az Úr mindazokhoz, akiknek tiszta a szívük! Lábam mégis majdnem megtántorodott, lépteim csaknem ingadozók lettek. Irigység fogott el a gonoszakkal szemben, látva, mily jól megy soruk a bűnösöknek. A gonoszság a hájukból nő ki, s a szívükből csap ki az álnokság. Gúnyolódnak, s gonosz minden szavuk, hetykén fenyegetőznek hatalmukkal. Káromló szavuk még az eget is célba veszi, nyelvük arcátlanul sérteget a földön. S népem fut utánuk, mohón szürcsöli áradó vizüket. Hiába volt hát, hogy tisztán megőriztem a szívem, hiába, hogy bár ártatlan voltam, mostam a kezem? Hiszen folyton rajtam van az ostor, minden reggel újra ér a csapás. Ha azt gondolnám: „Úgy beszélek, mint ők”, megtagadnám fiaid nemzetségét. Elmélkedtem hát, hogy kifürkésszem, de túlontúl fárasztónak látszott, míg be nem hatoltam az Isten titkába, s meg nem értettem: a végüket kell néznem. Milyen hirtelen összeestek, végük lett, az ijedség elvitte őket. ... Lám, elvesznek, akik elszakadnak tőled, megsemmisíted mind, akik hűtlenül elhagynak. Nekem jó az Istenhez tartozni: Az Úrban találok menedéket, hogy hirdessem minden tettedet.

„A második parancsolat a visszaélést tiltja Isten nevével, vagyis tiltja Isten, Jézus Krisztus, Szűz Mária és a szentek nevének helytelen használatát.” (KEK 2146)
„Az Isten nevében másoknak tett ígéretek az isteni becsületre, hűségre, igazságosságra és hatalomra hivatkoznak. Az ilyen ígéreteket az igazságosság alapján meg kell tartani. Meg nem tartásuk esetén visszaélünk Isten nevével és bizonyos módon meghazudtoljuk Istent (vö. 1Jn 1,10).” (KEK 2147)
„A káromkodás közvetlenül ellenkezik a második parancsolattal. Azt jelenti, hogy - hangosan vagy magunkban - gyűlölködő, szemrehányó, kihívó szavakat mondunk Isten ellen, rosszat mondunk róla, nem tiszteljük döntéseit, visszaélünk nevével. Szent Jakab elítéli azokat, akik "meggyalázzák azt a fölséges nevet, melyről el vannak nevezve" (2,7). A káromlás tilalma kiterjed Krisztus Egyháza, a szentek és a szent dolgok elleni szavakra is. Káromlás az is, ha Isten nevével fedeznek gaztetteket, taszítanak népeket szolgaságba, ha kínoznak vagy megölnek embereket. Az Isten nevével való visszaélés egy gaztett elkövetésekor a vallás elutasítását váltja ki. A káromkodás ellentétben áll az Isten és az ő szent Neve iránti kötelező tisztelettel. Természete szerint súlyos bűn.” (KEK 2148)
„A szitkozódások, melyekbe káromló szándék nélkül szövik bele Isten Nevét, tiszteletlenségek az Úrral szemben. A második parancsolat az isteni Név mágikus használatát is tiltja. "Ott nagy az Ő Neve, ahol fensége nagyságának megfelelően nevezik meg. Miként ott mondják szentnek az Ő Nevét, ahol tisztelettel és a megbántástól való félelemmel mondják ki" (Szent Ágoston).” (KEK 2149)
Hol hallunk környezetünkben káromló szavakat, és milyen módon hatnak ránk? A zsoltárt elimádkozva keresem a választ arra, hogyan kell kezelni káromló szavakat.
Feladat a mai napra: Ha lehetséges, figyelmeztetem azokat, akik Isten, Jézus Krisztus, Szűz Mária vagy a szentek nevét helytelenül használják.