XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. augusztus 23., szombat

Augusztus 23.Zsolt 103,19-22                (Áldjátok az Urat, művei, mind!)
Az Úr az égben készítette el trónját, királyi hatalma parancsol a mindenségnek.
Áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmasok, kik teljesítitek parancsait, és lesitek a szavát!
Áldjátok az Urat, égi seregek, mind, ti szolgái, kik teljesítitek akaratát!
Áldjátok az Urat, művei, mind, uralmának minden helyén! Lelkem, áldjad az Urat!

A 103. zsoltár ismét áldással zárul be. Maga elé idézi Isten valóságát, aki az égben készítette el trónját, királyi hatalma parancsol a mindenségnek. Milyen fontos Dávidnak, hogy újra meg újra elismerje, megfontolja imádságában, hogy kicsoda az Úr. Ő a mindenség teremtője, ő az élete alkotója. Ő az, akit minden dicséret illet a mennyben és a földön. Ha visszatekintek a hétre, milyen tapasztalatokat szereztem? Mi lett számomra fontos, értékes? Volt-e valami új, amit megértettem? Mikor és miben tapasztaltam Isten közelségét, irgalmát, a megbocsátás erejét? Megkönnyebbültem a zsoltár imádkozása során? Milyen feladatot adott nekem? A mai szombati napot arra akarjuk szánni, hogy teljes szívünkből áldjuk az Urat, becsatlakozzunk a mennyei karok dicséretébe, mert az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. Ki más lenne ilyen, mint a mi Istenünk?
Feladat a mai napra: Kreatív teret adok ma Isten áldásának, akár énekben, vagy leírom saját zsoltáromat, vagy egyszerűen csöndben, fölemelt kezekkel térdelek előtte, vagy leborulok előtte,... keresem saját módomat, hogy kifejezzem Istennek mély szeretetemet és hálámat.