XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. február 3., kedd

Február 3.Ef 3,14-19;                      (megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét)

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen.

Szent Pál saját tapasztalatból nagyon jól tudta, hogy csupán saját erőnkből sohasem érhetjük el az élet tökéletességét, azaz a szeretet tökéletességét. Így a leveleiben mindig erre figyelmezeti közösségeit. Az Efezusiaknak írt levelében, miután az első két fejezetben a keresztény hivatásnak tartalmát fejtette ki, a harmadik fejezetben, vagy mondhatjuk, a levél középen, imádság fakad Pál szívéből, amelyben megtalálhatjuk összefoglalva hivatásunk lényegét. Világossá válik, hogy ez mennyire a Szentháromság ingyenes ajándéka és hogyan teszi lehetővé: A teremtő Atya dicsőségére történik, hogy Jézus, Isten Fia, a szívünkben lakjék, a Szentlélek pedig lehetővé teszi e belső átalakulást. Annak tudatában, hogy a Szentlélek formálja bennünk Krisztus képmását, így imádkozunk Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség fogadalmi szövegében: „Szentlélek a te kezeidbe bízom magam; alakíts át engem Krisztus képmására.” Ez nem azért van, hogy csupán egyszer vagy néhányszor egy ünnepi alkalommal mondjuk el, hanem azért, hogy nap mint nap imádkozzuk és átengedjük magunkat az átalakulás folyamatának. Akkor „majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét.” Csak akkor lesz személyes tapasztalatunk Krisztus szeretetéről. És biztos vagyok benne, hogy már van ilyen tapasztalatunk. Milyennek érzem most Krisztus irántam való szeretetét? Fel tudom fedezni, hogy a Szentlélek milyen módon formálja éppen bennem a szeretetet? Hová vezet? A szeretetnek milyen szélességére, hosszúságára, magasságába vagy mélységébe vezet? Hogyan akarja esetleg tágítani szeretőképességemet? Fogalmazzuk meg mi is Szent Pálhoz hasonlóan hálaadásunkat Isten csodálatos művéért, aminek része lehetünk és ami mindig nagyobb annál, amit mi kérünk vagy megértünk, vágyunk vagy elképzelünk.
Feladat a mai napra: A mai nap szentje, szent Balázs, nagyon népszerű, mivel ezen a napon külön áldásban, a Balázs-áldásban részesülhetünk. Gondoljuk át, milyen módon nyilvánul meg számunkra Isten szeretete ezen a szenten keresztül.