XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. szeptember 14., csütörtök

Szeptember 14.Lk 13,22-30                       (Igyekezzetek a szűk kapun bejutni)
A városokban és falvakban, amelyeken áthaladt, mindenütt tanított, így tette meg az utat egészen Jeruzsálemig. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?” Ezt válaszolta neki: „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni rajta, de nem fognak tudni. A ház ura feláll és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyisd ki nekünk! Akkor azt fogja nektek mondani: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ti bizonygatjátok: A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok egy szálig, ti gonosztevők! Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.”

Jézus úton van Jeruzsálembe. Sőt, már oda is ér. Nemcsak látogatni megy, hanem odaadni életét. Jézus maga kezdettől fogva igent mondott Isten terveire és vállalta azt az utat, amiről maga is megtapasztalta, hogy micsoda szűk és göröngyös tud lenni. Az embereket nagyon mozgatja a kérdés, hogy ki üdvözülhet, ki juthat be az Isten országába? És Jézus nem tanít nekik mást, mint amit maga is él. Ezt válaszolta neki: „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni rajta, de nem fognak tudni. Megint csak újabb tanítás az Isten országáról. Nincsen tömeges üdvözülés, csak egyéni. Ezt akarja kifejezésre juttatni azzal a mondattal:  Igyekezzetek a szűk kapun bejutni. Egy szűk kapun csak egy ember mehet át, egyenként kell átmenni rajta. És még tovább szemlélteti: A ház ura feláll és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyisd ki nekünk! Akkor azt fogja nektek mondani: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ti bizonygatjátok: A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Nagyon keménynek tűnik ez az ítélet. De itt egy nagyon fontos dologra hívja fel figyelmünket. Nem a tömeges megnyilvánulás számít, pl. hogy elmentem szentmisére, vagy részt vettem a Szentatya látogatásán, vagy egy nagy katolikus hitfesztiválon, ahol azt mondhatom, „én is ott voltam”. Nem az számít, hogy én is ott voltam, hanem hogyan voltam ott. Csak testileg? Vagy próbáltam igazán kapcsolatba kerülni Istennel? Hányszor vesszük észre magunkon, hogy figyelmetlenül, szórakozottan veszünk részt egy szentmisén. Elhangzik az olvasmány, evangélium és már nem is emlékszünk arra, hogy miről is szólt. Testileg jelen vagyunk ugyan, de lelkileg más világban járunk. Isten nem arra kíváncsi, hogy ott voltunk-e, hanem hogy találkoztunk-e vele! Csak azt ismeri, akivel személyesen találkozott. Emlékezzünk vissza a görbedt asszony gyógyulására. Ő bemehet Isten országába, mert valóban Istennel találkozott. Ne csapjuk be magunkat azzal, hogy részt vettem valamin, hogy mennyi mindent „tettem meg Isten kedvéért”. Ne akarjak első lenni abban, hogy mennyi mindenen vettem részt mert  íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Hanem keressük a Vele való párbeszédet, a személyes találkozást és járjunk is az Ő útján, azon a bizonyos szűk, keskeny és sokszor göröngyös úton, amin Jézus is járt, de ami az egyetlen út, ami az üdvösségre vezet.
Feladat a mai napra:  Arra ügyelek, hogy mai imádságom, Istennek szentelt időmben, valóban teljesen jelen legyek és találkozzak is vele.