XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. szeptember 26., csütörtök

Szeptember 26.Lk 2,41-52                         (A lelkiismeret formálása)

Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.

A lelkiismeretnek biztosnak, az erkölcsi ítéletnek pedig világosnak kell lennie. A helyesen formált lelkiismeret igaz és igazmondó. Ítéleteit az értelmet követve hozza meg, összhangban a Teremtő bölcsessége által akart igaz jóval. A lelkiismeret nevelése nélkülözhetetlen az emberek számára, akik negatív befolyásoknak vannak alávetve és a bűn megkísérti őket, hogy saját ítéletüket előnyben részesítsék és a tekintéllyel bíró tanításokat visszautasítsák. (KEK 1783). A lelkiismeret nevelése az egész emberi élet feladata. Az első évektől, kicsi gyermekkortól kezdve ébresztgeti az erkölcsi lelkiismeret által hordozott belső törvény megismerését és gyakorlatát. Az okos nevelés erényre tanít; az emberi gyöngeségből és bűnökből fakadó a félelemtől, vak önszeretettől ("egoizmustól"), a gőgtől, a keserű bűntudattól és az önelégültségtől megőriz vagy kigyógyít belőlük. A lelkiismeret nevelése szabadságot ad és meghozza a szív békéjét. (KEK 1784). A lelkiismeret nevelésének folyamatában Isten igéje világítja meg utunkat, amit hitben és imádságban kell magunkévá tennünk és gyakorlattá váltanunk. Az Úr keresztjére tekintve vizsgálnunk is kell lelkiismeretünket. A Szentlélek ajándékai serkentenek, mások tanúságtétele és tanácsai segítenek, az Egyház hivatalos tanítása pedig irányít bennünket. (KEK 1785). A mai idézetben láthatjuk, hogy Jézusnak is formálnia kellett a lelkiismeretet. Életére tekintve azt láthatjuk, hogy abszolút igaz lelkiismerete volt. De ez nem azt jelenti, hogy már így született volna. Ő tudta, hogy neki a Mennyei Atya dolgaiban kellett lennie, de ifjú fejével nem érzékelte, hogy szüleit megbántja azáltal, hogy velük nem egyeztetette tervét, és nagy bánatot okozott nekik. Nem tudjuk, hogy útközben megbeszélték-e a dolgot vagy sem. Mária sokat tanult Jézustól, de Jézus is sokat tanult Máriától. Ez az eset őt is biztosan elgondolkoztatta, és valószínűleg megfogadta, hogy nem akar fölösleges bánatot okozni édesanyjának önfejűségből. Még ha nem is készakarva akarta megbántani szüleit, finom lelkiismerete segített neki abban, hogy érzékelje az önfejűség fájdalmát. Tudjuk, hogy Jézus sok időt töltött az imádságban. Az imádság csöndje, az Istennel folytatott párbeszéd a lelkiismeret formálásának legjobb helye. Jézus elénk éli hogyan gyarapodhatunk kedvességben Isten és az emberek előtt. Isten igéje, az Atyával való mély beszélgetések segítettek neki leginkább abban, hogy dönteni tudjon a szeretet mellett, és gyarapodni bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.

Feladat a mai napra: Engedem, hogy ma a családtagjaim érzékenysége formálja lelkiismeretemet.