XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. április 4., hétfő

Április 4.Lk 1,28-35                         (A föltámadás mint a Szentháromság műve: A Szentlélek)
Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.

Ma Urunk születésének hírüladása, vagyis Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe van. Általában március 25-én szoktuk ünnepelni, de idén Nagyhétfőre esett, ezért mára, húsvét nyolcada utáni hétfőre helyezték át az ünnepet. Ha az eseményt, amelyet ma ünnepelünk, Jézus Krisztus feltámadásával összehasonlítjuk, megfigyelhetjük, hogy az egyik mint a másik a Szentháromság műve. Ma különös figyelmet szeretnénk a Szentlélek szerepére fordítani. Mindenkét eseményben nagyon fontos volt a Szentlélek közreműködése. Mária kérdésére „Hogyan válik ez valóra?”, az angyal ugyancsak a Szentlélekre utal: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával.” Mária a Szentlélek működése által méhében foganta Jézust, a Szentháromság második személyét, anélkül, hogy férfit ismert volna. Azonban Isten úgy akarta, hogy csak Mária beleegyezése után munkálkodjon benne a Szentlélek és végrehajtsa Jézus megtestesülését. Jézus feltámadása ugyanis a Szentlélek tevékenykedése által történt meg: „Krisztus föltámadása a hit tárgya, amennyiben Isten transzcendens beavatkozása a teremtésben és a történelemben. A föltámadásban a három isteni személy együtt tevékenykedik, és kinyilvánítják sajátosságaikat. A föltámadás ugyanis az Atya hatalmával történik, aki "föltámasztotta" (ApCsel 2,24) Krisztust, az Ő Fiát, és így az Ő emberségét - testével együtt - tökéletesen bevezette a Szentháromságba. Jézus véglegesen "Isten Fiának bizonyul erőben a megszentelés Lelke által a halálból való föltámadásával" (Róm 1,4). Szent Pál hangsúlyozza Isten hatalmának megnyilvánulását a Szentlélek tevékenykedése által, aki életre keltette Jézus halott emberségét és meghívta Őt az Úr dicsőséges állapotára.” (KEK 648) Legyünk ma hálások a Szentlélek bőséges működéséért, és engedjük, hogy bennünk és általunk is tevékenykedjen.
Feladat a mai napra: Amikor a mai napon reménytelen helyzetekkel találkozom, kérem a Szentlélek segítségét, hogy az életre keltő és reményt adó erőt adja meg.