XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. június 5., vasárnap

Június 5.1Kir 17,17-24; Gal 1,11-19; Lk 7,11-15
Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is igen sokan. Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy özvegy asszony egyetlen fiát. Elég nagy tömeg kísérte a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve és megszólította: „Ne sírj!” Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, megérintette, s így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának.

Jézus nyitott szemmel ment az útján. Észre vette, ami körülötte történt, amit azok az emberek éltek, szenvedtek, akikkel az úton találkozott. Engedte, hogy szituációjuk megérintse lelkét. Így történt a naimi özvegy asszonnyal is. Jézus látszólag véletlenül találkozott a gyászmenettel. Meglátta az özvegy asszonyt, és megesett rajta a szíve. Felfogta, mit jelenthetett neki egyetlen fia halála. Nem csak anyagi biztosítását veszítette el, hanem a számára legfontosabb életadó kapcsolatot. Jézus segíteni akart az asszonynak, ezért felhasználta az Atyától kapott hatalmát, és feltámasztotta a halottat. „A halott felült, és elkezdett beszélni.” Amikor a fiú életre kelt, visszanyerte kommunikációs képességét, és Jézus átadta anyjának. Jézus ugyanazzal a hatalommal küldte az apostolokat, hogy támasszák fel a halottakat, mostanság azonban nagy csodának tekintenénk egy halott feltámasztását. Az eseményt viszont megszakadt, holt kapcsolatokra is értelmezhetjük. Feltámadás ott történik, ahol újra életre kelnek a kapcsolatok, ahol az emberek újra beszélni kezdenek egymással. Engedjük, hogy a családban, a baráti körben megszakított kommunikáció megérintsen minket. Jézus, a tőled kapott hatalomban szeretnénk bízni, hogy mi is feltámaszthassuk elromlott kapcsolatainkat.
Feladat a napra: Hagyjam, hogy ma Jézus újra megérintsen engem. Mit szeretnék, hogy érintsen? Hol és milyen módon tapasztaltam már megérintését? Nyitott vagyok arra, hogy új módon is érinthessen? Mennyire tudom őt közel engedni magamhoz? Mit várok Jézus érintésétől? Merem-e beleképzelni magam a Naimi ifjú helyzetébe, ahogy Jézus a kezével megérinti bennem azt, amit halottnak érzek? Kérem ehhez Isten kegyelmét.