XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 9., szerda

December 9.A szív örömével élni                           Neh 8,10
„Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek.”
Szof 3,14-18
Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne.

Karácsonykor az egyik leggyakoribb üdvözlet az, hogy boldog, örömteljes karácsonyt kívánunk egymásnak. De honnan jön az öröm? Produkálhatjuk az örömet, vagy mesterségesen létrehozhatjuk? Hamis lenne, ha az ünnep alatt egy mosolygós arcot vágnánk, de nincsen bennünk öröm.
Mária megmutatja nekünk, mi az igazi öröm kulcsa. Mária nem az emberektől vagy a körülményektől várta, hogy szerezzenek neki örömet. Az emberek tekintete, a váratlan indulás Betlehembe, a szálláshelyeken megtapasztalt visszautasítás, stb. elvehette volna tőle belső örömét. Mária viszont Istenből merítette örömét, neki örvendezett. Tudta, hogy Isten vele van, az erős Szabadító. Még a nehéz helyzetekben is megtapasztalta segítségét, ezért nem fogy el Mária arcáról a belső boldogság kifejezése. Az Úrban való örvendezés Máriának az erőssége, és érzi, hogy Isten is örül neki. Életének ez ad egy biztos, szilárd örömet.
Ha együtt nézünk Istenre, főleg az ünnepeken az Emánuelre –Istenre, aki velünk van – ez lesz örömünknek igazi forrása. Karácsonykor ne szegezzük túl magasra elvárásainkat, hogy minden tökéletes legyen, hiszen ennek a vége az ajándékozáskor csak könny és vita lesz. Inkább úgy nézzünk egymásra, hogy Isten mindenkit újjáéleszt szeretetével. Örüljünk annak, hogy egymással tölthetünk időt, és fogadjuk hálával azt a nagy ajándékot, amelyet Istentől kaptunk, hogy értünk emberré lett.
Feladat a mai napra: Gondolkodom azon, miben szerezhetek valakinek örömet a mai napon.