XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 10., csütörtök

December 10.Szerető figyelmesség és gondoskodás embertársai iránt          Jn 2,3
Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.”
Iz 58,6-10
Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik.

Adventben mindenhol látunk fényláncokat és égő mécseseket. Bennünk pedig mikor lesz világosság? Elsősorban akkor, amikor befogadjuk az igazi világosságot, amely minden embert megvilágosít, és amely a világba jött (vö. Jn 1,9-10). Azonban csak akkor marad bennünk a világosság, amikor látjuk, hogy testvérünk szükséget szenved, és nem zárjuk el előle a szívünket (vö.1Jn 3,17). Fény lesz bennünk és körülöttünk, amikor a szeretet mellett döntünk.
Mária az advent sugárzó alakja. Egyszerre az Isten és az emberek iránti szeretet lángol benne. Tele van szerető figyelmességgel embertársai iránt. Mindig észre veszi, amikor valakinek van szüksége rá. Nem fennhéjázó módon bánik az emberekkel, mintha kiválóbb lenne másoknál, mert Isten anyja lett. Inkább szolgálva gondoskodik róluk. Érdemes arról elmélkednünk, milyenek voltak Mária emberi kapcsolatai. Egyben saját kapcsolatainkat is megvilágítja.
Ahhoz, hogy békésen ünnepelhessük a karácsonyt, fontos hogy kapcsolataink rendben legyenek. Hol vagyok esetleg képtelen valakivel szembe nézni? Van-e bennem békétlenség?
Mária, növeldd bennem a figyelmességet és az igazi szeretetet!
Feladat a mai napra: Egy konkrét gesztussal akarom valakinek kifejezni szeretetemet, pl. meglátogatom, felhívom, segítek...