XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. augusztus 31., hétfő

Augusztus 31.Ef 4,26-27.29-5,2             (bocsássatok meg egymásnak)
Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ne adjatok teret a sátánnak. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.

Tudjuk, hogy a békés, szeretetteljes együttlét akár a szerelmes házaspár között, akár a családokban nem egy állandósult állapot, és a családon belüli kapcsolatok sem mindig harmonikusak. Az egymás közötti pozitív, szerető, megértő kapcsolat nem jön létre automatikusan, magától, hanem feladatot, kihívást jelent, dolgozni kell érte. Kísértéseknek vagyunk kitéve. A házaspári kapcsolat pl. az állandó féltékenykedésnek, a langyosságnak, a megszokásnak; a testvérek közötti kapcsolatok pedig az irigységnek, a vetélkedésnek és még sok másnak vannak kitéve. A mai szentírási szakaszban jó útmutatást találunk arra, hogy mire kell figyelnünk és mit kell tennünk ahhoz, hogy a családban jók legyenek a kapcsolataink. „Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek”. Nem arról van szó, hogy ne tapasztalnánk magunkban negatív érzéseket, egyéb kísértéseket, ezekről nem tehetünk. A mi feladatunk itt az, hogy ne engedjük, hogy eluralkodjanak rajtunk és miattuk vétkezzünk. Mivel azonban nem tudjunk kizárni, hogy mégis hibázunk, egymás előtt elbukunk, a megbocsátás gyakorlása nélkülözhetetlen a családok számára. Szintén a fenti idézetben találjuk meg a felsorolást arra vonatkozóan, hogyan is kell egymással bánnunk: legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” Ha cselekedeteink nem a kölcsönös szeretetnek feleltek meg, meg kell bocsátanunk egymásnak. És ennek a megbocsátásnak maga Krisztus a példája és a forrása.
Feladat a mai napra: Figyelek a belső érzéseimre. Ha valaki ellen egy negatív, rossz indulatom támad, arra törekszem hogy imádságban Jézus megtisztítsa érzéseimet.