XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. augusztus 30., vasárnap

Augusztus 30.MTörv 4,1-2. 6-8; Jak 1,17-18.21b-22. 27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
Ekkor köréje gyülekeztek a farizeusok, és néhány írástudó, aki Jeruzsálemből jött. Ezek azt látva, hogy tanítványai közül egyesek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, morgolódtak. Mert a farizeusok és általában a zsidók, hacsak kezüket gyakran nem mossák, nem esznek, követve a régiek hagyományait. Ha a piacról jönnek, nem esznek, amíg meg nem fürdenek; és sok egyéb dolog van, amit hagyományaik szerint meg kell tartaniuk: a poharak és korsók, a rézedények és ágyak mosását. Megkérdezték tehát őt a farizeusok és írástudók: „Miért nem élnek tanítványaid a régiek hagyománya szerint, miért esznek kenyeret közönséges kézzel?” Ő ezt felelte nekik: „Helyesen jövendölt rólatok Izajás, képmutatók, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek, ha emberi tudományt és parancsokat tanítanak”. Mert Isten parancsát elhagyva az emberek hagyományait tartjátok, a korsók és poharak mosását, és sok egyéb ezekhez hasonló dolgot cselekedtek.” Ezután ismét magához hívta a tömeget, és azt mondta nekik: „Hallgassatok rám mindnyájan és értsétek meg: Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem teheti őt tisztátalanná, hanem ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert. Mert belülről, az emberek szívéből erednek a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiság, gonoszság és csalárdság, kicsapongások, irigység, káromkodás, kevélység és esztelenség. Mindez a rossz belülről származik, és beszennyezi az embert.”

Amikor valaki az utcáról vagy piacról jön, nemde számunkra is egyértelmű, hogy először kezet kell mosnia, mielőtt asztalhoz ül? Tudván, hogy mennyi bacit/vírust fogdosunk össze akárcsak egy bevásárlókosárral vagy villamoson a fogódzóval, már a betegségek elkerülése végett is szükségesnek tartjuk a kézmosást. Érthető számunkra a farizeusok felháborodása. Jézus azonban a mai evangéliumban egy fontos dologra akarja felhívni hallgatóságának figyelmét. És mint ahogy a prófétáknál sokszor megfigyelhető, gondoljunk akár csak Jeremiás vagy Ezekiel prófétára, szimbolikus cselekményekkel akarják felhívni az emberek figyelmét Isten tanítására. Így értelmezhetjük a tanítványok viselkedését is, akik (tudatosan) nem mostak kezet mielőtt asztalhoz ültek volna. Jézus valami nagyon fontos dologra akarta felhívni a figyelmüket. A zsidóknak rengeteg törvényük volt, amivel szabályozták a mindennapi élet minden egyes apró mozzanatát. Sokszor a külsőségeknél ragadtak le és szem előtt veszítették a törvények mélyebb értelmét. Így történt ez a tisztátalansággal is. Azt gondolták ugyanis, hogy csak az szennyezheti be az embert, ami külsőleg rá tapad. A tisztátalanság kizárta a zsidót a közösségből mindaddig, amíg újra tiszta nem lett ill. tisztává nem nyilvánították. Ennek elkerülésére óvva igyekezték betartani a tisztálkodási törvényeket, hiszen a közösségből való kizárás egyenlő a kitaszítottsággal, megvetettséggel, és nehéz volt újra visszakerülni a közösségbe. (Gondoljunk csak a leprásokra.) De Isten nem az ember külsejét nézi, hanem a szívét. Vajon mennyire hasonlít Teremtőjére? Vagyis mi az, ami beszennyezi képét? Ezért Jézus ismét magához szólította a népet, és így szólt: ,,Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.” Gyönyörű üzenet rejlik e tanítás mögött: hogy Isten képmására vagyunk teremtve. Igazi szépségünk az, ha Teremtőnkre hasonlítunk. És ezt nem kell nagyon keresnünk, hiszen már ott van bennünk. Csak arra kell törekednünk, hogy ne szennyezzük be képét fölösleges bűnökkel, önzéssel, rossz magatartással. Jézus arra vágyik, hogy felcsillanni lássa a Mennyei Atya arcát minden egyes ember életében.
Feladat a mai napra: Átgondolom, hogy mennyire hasonlíthatok az Istenre, ill. Jézus felsorolásából mennyi mindent találok magamban? Átgondolom és komoly lépéseket tűzök ki magamnak, hogy lépésről lépésre megtisztítsam lelkemet, hogy Isten újra gyönyörködhessen bennem.