XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 28., hétfő

Március 28.Mt 28,5-10                         (Egyszerre csak Jézus jött velük szemben)
Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”

A négy evangélium értesít minket arról, hogyan jelent meg a feltámadt Krisztus a hozzá tartozóknak. Arról azonban hallgatnak, hogy Jézus a feltámadása után édesanyjának, Máriának is megjelent volna. Az apostol cselekedeteiben hallunk újra a Szűzanyáról, ahogyan az apostolokkal és asszonyokkal állhatatosan együtt imádkozott. Megkérdezhetjük tőle, hogyan élte meg a feltámadás eseményeit, hogyan találkozott feltámadt Fiával. Vajon kellett-e vele találkoznia ahhoz, hogy higgyen feltámadásában? Máté evangélistánál az asszonyok azok, akik először találkoznak a feltámadt Krisztussal. Jézus üres sírjánál egy angyal meghirdette nekik, hogy Jézus feltámadt, de utána Jézussal magával is találkoztak, amikor elmentek, hogy elvigyék az örömhírt a tanítványainak. „Egyszerre csak Jézus jött velük szemben.” Ügy tűnik, hogy hitük megerősítéseként megjelent nekik Jézus. Habár hittek az angyal szavainak, nem kételkedtek Jézus feltámadásában, Jézus mégis megjelent nekik. Talán úgy is lehet érteni ezt az eseményt, hogy a Jézussal való találkozás hitük gyümölcse volt. Hiszen a feltámadásba vetett hit, elvezet minket a Jézussal való találkozásra. „Mária, te aki hittél Jézus feltámadásában, abban, hogy az Atya ígérete fog beteljesedni „hogy országának nem lesz vége”, erősítsd meg hitünket, hogy a hit által újra találkozzunk a feltámadt Fiaddal.”
Feladat a mai napra: Ma szeretnék valaki másnak olyan angyal, hírnök lenni, aki elviszi neki a feltámadás örömhírét.