XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 29., kedd

Március 29.Iz 54,1-14                           (Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek)
Zengj éneket, te meddő, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát s ujjongj, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van - mondja az Úr. Tedd tágassá sátradban a helyet, és hajlékod kárpitjait feszítsd ki bátran. Hosszabbítsd meg a köteleket, és erősítsd meg a szegeket, mert kiterjedsz jobbra és balra. Nemzetséged hatalmába keríti a nemzeteket, és benépesíti az elhagyott városokat. Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat! Sőt elfelejted ifjúkorod szégyenét, és özvegységed gyalázatára nem kell emlékezned többé. Mert maga Teremtőd lesz a hitvesed, a Seregek Ura a neve. Izrael Szentje lesz a Megváltód, akit az egész föld Istenének hívnak. Mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha, és veled kötött békeszövetségem nem inog meg. Az Úr mondja ezt, aki megkönyörült rajtad. Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeidnek. Igazságosság lesz az alapod, és elkerül a nyomorúság, nem kell hát semmitől félned. Elkerül a rettegés, nem is közelíthet hozzád.

Mária most is megjegyezte mindezeket az eseményeket, és el-elgondolkodott rajtuk a szívében. Elgondolkodott azokon a szavakon is, amelyeket Jézus ajkáról hallott és az írásokból ismert. Így jutott az események mélyebb megértéséhez. Megértette, hogy Jézus halálával és feltámadásával betejesedtek Izajás próféta szavai. Jézus az Úr szolgája, akiről Izajás írt. A rész, amely az Úr szolgájáról szóló negyedik ének után következik, most Máriának szól. Ugyanis úgy folytatódik Izajás jövendölése, hogy örvendezz, ujjongj! Szinte váratlan fordulatnak tűnik. Mária pedig megértette a két résznek az összefüggését. Jézus szenvedése, halála és feltámadása által megszületett az új Jeruzsálem, Isten új népe. Mária érezte, hogy Jézus a keresztfán nem csak az egyik tanítványát bízta rá, hanem másokat is. Jézus üdvösséget szerzett az egész emberiségnek és általa lehetünk Isten gyermekei, megszülethetünk az örök életre. Ezért van okunk az örömre. Máriának pedig különleges szerep jutott, Isten anyául rendelte őt gyermekeinek. „Hallasd örömöd szavát s ujjongj, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz”. Húsvét hajnalán Máriában felébredt ez a tudat: „Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeidnek.”
Feladat a mai napra:  Elgondolkozom azon, kik számomra a „lelki” gyermekeim. Értük imádkozom kiváltképpen a mai napon.