XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. április 15., péntek

Április 15.Mt 11,28-30                       (Az Egyház utolsó próbatétele)
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket.  Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű."

„Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. (KEK 675) „Ez az antikrisztusi megtévesztés a világban mindannyiszor föltűnik, amikor a messiási reménységet a történelemben akarják beteljesíteni, ami csak a történelmen túl, az eszkatológikus ítélet által teljesedhet be; az Egyház az eljövendő ország ezen meghamisítását "millenarizmusnak" nevezett enyhébb formájában is, és főként a "belsőleg romlott" szekularizált messianizmus politikai formájában elutasította.“ (KEK 676) „Az Egyház az Ország dicsőségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában. Az Ország tehát nem az Egyház történelmi diadala által fog beteljesedni állandóan növekvő fejlődés útján, hanem Istennek a gonosz utolsó támadása fölötti győzelme által, melynek következtében Menyasszonya alá fog szállni a mennyből. Istennek a gonosz fölforgatása fölötti győzelme az Utolsó Ítélet formáját fogja ölteni e mulandó világ végső, kozmikus összeomlása után.“ (KEK 677)
Ahogy Krisztus urunk sem hátrált meg a kereszttől, a kínoktól és a szenvedéstől, az Ő egyházával sem lehet ez másként, az Ő lába nyomában járunk, Őt követjük egyenként a magunk földi zarándokútjában és teszi azt az egész egyház is. A történelem során már megszámlálhatatlan támadás érte eddig is az egyházat, éri most is, napjainkban is és Krisztus eljöveteléig. Kell, hogy tudjuk, ismerjük az írásokat, tudnunk kell a próbatételekről, az üldöztetésekről, amitől nem menekülhetünk el. A fontos, hogy tudjunk kicsiben is gondolkozni, emberi léptékkel, mert mireánk is várhat üldöztetés, függetlenül attól, hogy nekünk nem kell a hitünkért szenvednünk, nem kell a hitünkért meghalnunk. Hitünk legnagyobb próbatétele talán pont az, hogy a mindennapi gondokban sem veszítjük el, pl. ha a családban valamilyen tragédia történik, sem akkor, ha sokáig nem találunk munkát, vagy akkor, amikor nagy sikereket érünk el. A holnapot, a jövőt azonban nem látjuk előre. A szemünk előtt történnek a világ különböző pontjain a keresztények üldöztetése, ma XXI. században. Próbáljunk mindannyian helytállni saját körülményeink közt.
Feladat a mai napra: Ma azokért imádkozom, akiket a kereszténységükért üldöznek. Elgondolkozom azon, hogy mit tehetek még az egyházért ill. azért a közösségért, ahova tartozom.