XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. december 11., hétfő

December 11.Hit       Lk 1,26-37
Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.« Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége« Mária erre megkérdezte az angyaltól: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?« Az angyal ezt felelte neki: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen«. Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És eltávozott tőle az angyal.

Máriában olyan személyt szemlélhetünk ma, akit a „hit asszonyának” is nevezhetnénk. Mária ismerte a Messiási jövendöléseket, azt is tudta, hogy majd egy szűz fiút fog szülni, akinek Emánuel (velünk az Isten) lesz a neve. Mária remélte, hogy beteljesülnek majd ezek a jövendölések. De gondolta volna, hogy ő lesz az a szűz? Magatartásából látszik, hogy nyitott volt az Úr iránt. Megszólíthatta őt, s bár zavarba ejtette őt az angyal köszöntése, mégis elgondolkodott a szavain. Meghallgatta az angyal üzenetét és megértette, hogy Isten most akar cselekedni, rajta keresztül. Miért is ne legyen partner Istennek? Miért válasszon Isten mást, ha egyszer őt akarta? Zakariással ellentétben Mária kérdése hitről tanúskodik: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?« Mária nem vonja kétségbe az angyal üzenetét, hanem a megoldást kereste, mert tudta, hogy még csak József jegyese volt és nem eshetett teherbe, amíg a házasságuk teljessé nem vált, különben házasságtörés miatt akár meg is kövezhették volna. Tehát patthelyzet állt fenn, s mégis szívében ott volt a hit és a bizalom és azt a megnyugtató választ kapta: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni.« És bár nem kért jelet, mégis kapott: Erzsébet is fiút vár. Mária hívő és befogadó magatartása tette végül lehetővé, hogy Isten fia megtestesülhessen, és megérkezhessen hozzánk a megváltás. Mit jelent számomra partner lenni Isten számára? Együtt akarok-e működni Isten üdvözítő terveivel? Miként kéri ezt tőlem?

Feladat a mai napra: Hittel fogadom Isten kérését és megpróbálok partnere lenni .