XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. május 6., vasárnap

Május 6.


ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17
Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!

„Egy barát, egy jó barát, az a legszebb, ami a világon létezik”, így szól az ének az egyik német operett filmben az 1930-as évekből. Minden időben nagyon becsülték az emberek a barátokat, főleg az igazi, jó barátokat. A mai vasárnapi evangéliumban Jézus is a barátságról beszél. Azt mondja nekünk, hogy mi a barátai vagyunk. „Ti barátaim vagytok” és barátainak nevez minket: „barátaimnak mondalak benneteket”. Mit ért Jézus a „barátság” kifejezése alatt? Először, hogy Ő számunkra olyan barát, akivel mindig számíthatunk, aki nem hagy minket cserben. Sőt arra is kész, hogy saját életét adja értünk, barátaiért. Azzal, hogy a keresztfán odaadta értünk életét, már bebizonyította nekünk irántunk való nagy szeretetét: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.” Értünk, barátaiért, adta életét. 
Másodszor, hogy Jézus lehetővé tette számunkra, hogy egyenrangú barátai legyünk. Bár Jézus az Isten fia és Mester, mégsem akarta, hogy a vele való kapcsolatban szolgáknak érezzük magunkat, vagy modern fogalmakkal mondva, alárendelteknek vagy alkalmazottaknak a főnökkel szemben. Épp ellenkezően olyan kapcsolatról van szó, ahol nincsenek titkok. „Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.” Jézus megoszt barátaival mindent; éppen ezért kívánja tőlünk, hogy életük is olyan hatékony, eredményes, gyümölcsöző legyen, mint az övé: „Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt.” Egy igazi barát örül a másik haladásának, sikerének, és sosem irigykedik rá.
„Egy barát, egy jó barát, az a legszebb, ami a világon létezik”. Keresztényekként örülhetünk annak, hogy magunkénak mondhatjuk a legszebbet, ami a világon létezik: Jézust, a legjobb barátot! Ez a mai evangélium egyik leggyönyörűbb üzenete. Ez a barátság a mi részünkről pedig arra vár, hogy elfogadjuk és viszonozzuk. Hogyan? Jézus így fejezte ki: „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek.” Egy igazi barát nem kényszerből, hanem szeretetből teszi meg azt, amit a másik kíván. Annál is inkább, mivel a parancsa nem más, mint a szeretet parancsa: „Szeressétek egymást!” Mennyire örülne Jézus annak, ha mi is, miként az első tanítványai, barátainak bizonyulnánk. „Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.” 
Feladat a napra: Adjunk minden nap lehetőségét Jézusnak, hogy megossza velünk, amit az Atya mondott neki és fejezzük ki neki, hogy mit jelent számomra a Vele való barátság. „Köszönöm, Jézus, hogy barátom vagy, mert ....”