XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. július 6., péntek

Július 6.


Ter 37,3-11                      (testvéri kapcsolatokat jól élni)
Izrael jobban szerette Józsefet, mint a többi fiát, mivel öreg korában született. Ezért egy ujjas köntöst csináltatott neki. Mikor bátyjai látták, hogy jobban szereti, mint összes többi fiát, meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságos szót váltani. Józsefnek egyszer álma volt, s azt elmondta testvéreinek. Így szólt hozzájuk: „Hallgassatok ide, milyen álmot láttam. Kévét kötöttünk a mezőn, s íme, az én kévém fölegyenesedett és állva maradt, a ti kévéitek pedig körülvették és meghajoltak az én kévém előtt.” Testvérei így válaszoltak: „No, talán királyunk akarsz lenni és fölöttünk uralkodni?” Álma és elbeszélése miatt még inkább meggyűlölték. Más alkalommal újra álmot látott, s azt is elmondta bátyjainak. Így szólt: „Látjátok, ismét álmom volt. A nap, a hold és a csillagok meghajoltak előttem.” Amikor elbeszélte apjának és testvéreinek, apja megfeddte, mondván: „Mit akar jelenteni ez az álom, amit láttál? Nekem, anyádnak és bátyáidnak, nekünk a földig kell hajolnunk előtted?” Bátyjai féltékenyek lettek rá, apja ellenben megjegyezte magának a dolgot.

Azt szokták mondani: „A legjobb családban is előfordul az ilyesmi”. Így a biblikus családban is. „Izrael jobban szerette Józsefet, mint a többi fiát”, olvassunk az ószövetségi pátriárkáról, Jákobról. Mai szemszögből mondanánk, hogy nevelési szempontból helytelen, ha a szülők, egy gyereket részesítenek előnyben másoknál. A biblia viszont nem ideális családokról beszél, nem tár elénk tökéletes családi kapcsolatokat, hanem azokat, amilyenek voltak. Kérdezhetjük magunkat, vajon családjaink nem inkább a biblikusakhoz hasonlítanak-e inkább, mint azokhoz a tökéletes családokhoz, ahol nincs féltékenység a testvérek között és ahol a szülők egyéni módon szeretik gyermekeit. A családi realitás sokszor nem felel meg az ideálnak. Igaz, hogy egyre jobb családi, emberi kapcsolatokra kell törekednünk, ezek azonban csak az Isteni szeretetből eredhetnek igazán. Szemére vethetjük-e Jákobnak, hogy sajátos érzései voltak József iránt? Megváltozott-e volna a testvéri irigység, ha Jákob a nagyobb fiának is ajándékozott volna egy szép ruhát? Jobb lett volna Józsefnek, ha nem mesélte volna el testvéreinek álmait? Nem tudjuk a választ, azt viszont igen, hogy jó vége lett a történetnek. Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni. Isten kegyelme a tökéletlen helyzetből, életkörülményekből is jót tud hozni. Isten jobban, tökéletesen szeretet minket minden embernél, és szeretete tud mély sebeket is gyógyítani. Ezért ahelyett, hogy a családtagoktól vagy a hozzánk közel álló emberektől követelnénk – talán néha még utólag is –, hogy tökéletesen szeressenek minket, engedjük közel magunkhoz Isten szeretetét és próbáljuk megérteni, hogyan tudjuk elfogadni és Isten segítségével változtatni az adott családi helyzetet.
Feladat a mai napra: Elgondolkozom a családi kapcsolataimon. Van-e valaki, akivel mostanában nem annyira vagyok jóban. Beszélek róla Istennel, kérve, hogy – ha akarja – mutassa meg nekem a következő lépést az illető felé.