XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. július 5., csütörtök

Július 5.


Szám 11,4b.6.11-17        („veled együtt viselik a terhet” - egymásnak segíteni a teherhordózásban)
Izrael fiai újra panaszkodtak, mondván: „Ki ad nekünk húst enni? Most koplalhatunk, nincs semmi, mannán kívül egyebet nem látunk.” Amikor Mózes hallotta, hogy a nép panaszkodik, ki-ki a sátora bejáratánál, az Úr pedig nagy haragra gerjedt, rossznak találta Mózes a dolgot; így szólt hát Mózes az Úrhoz: „Miért bánsz ily rosszul szolgáddal, s miért nem találok tetszésre szemedben, hogy ennek az egész népnek a terhét a vállamra rakod? Hát talán én hordoztam ezt az egész népet méhemben vagy én voltam, aki szülte, hogy mondhasd nekem: vidd kebleden, amint a dajka viszi a csecsemőt, arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáinak. Honnan vegyek húst, hogy (enni) adjak ennek a népnek? Panaszkodnak nekem: Adj nekünk húst enni! Egyedül nem bírom ezt a népet, nagyon nehéz nekem. Ha továbbra is így akarsz velem bánni, akkor inkább ölj meg, ha tetszésre találtam szemedben, ne lássam tovább nyomorúságomat!” Ekkor az Úr azt mondta Mózesnek: „Hozz ide nekem Izrael vénei közül hetven férfit, olyanokat, akikről tudod, hogy valóban a nép vénei és vezetői. Vidd magaddal őket a megnyilatkozás sátora elé, s álljanak melléd. Akkor alászállok és majd beszélek veled; elveszek a rajtad levő lélekből, s rájuk ruházom. Így majd veled együtt viselik a nép terhét, s nem kell többé egyedül viselned.

Mózes a nép vezére, Isten választotta, Isten prófétája. Azonban nem egy „szuperman”, vagy hős, aki képes egyedül mindent végbevinni. A mai idézetben nagyon is emberként mutatkozik meg. A népet a pusztán át vezetni az ígéret földjére nem egy könnyű feladat, nem csupán hálával jár a nép részéről. Sőt sok pillanatban a nép lázadozik Isten ellen és panaszkodik Mózesnél. Ezért Mózes tehernek érzi a nép vezetését. A mai idézetben halljuk, hogyan önti ki Mózes a szívét Isten előtt. „Egyedül nem bírom ezt a népet, nagyon nehéz nekem.” Vajon nem állnak-e közel hozzánk Mózes szavai? Nem ismerős számunkra panasza? Hányszor talán mi is imádságban hasonlóan fohászkodtunk Istenhez: „Már nem bírom, túl nehéz. Segíts nekem!” Biztos nekünk is nyújtott segítséget a probléma megoldásához, mint Mózesnek. A mai imádságban gondoljunk át, mikor vannak a családban olyan helyzetek, amikor egymásnak kellene segítenünk a teherhordózásban, és hogyan kezeljük őket. Lehet, hogy az édesanya sokszor érzi, hogy egyedül kell neki hordozni sok dolgot, rá marad sok feladat, pl. a házi munka, a gyerekek gondozása, nevelése. Az édesapa is azt érezheti, hogy egyedül van hagyva a család ellátásával. Vagy a közösségben sok mindent egy emberre hagynak. Fontos, hogy kiöntjük a szívünket Istennek, amikor túlterhelve érezzük magunkat, elmondjuk neki, mi számunkra nehéz. Azonban nem azt fogja kívánni tőlünk, hogy hősiesen viseljük egyedül az egész terhet, hanem, hogy vonjuk be a többieket is a teherhordózásba. Azért élünk egy tető alatt, tartozunk egy családhoz, egy közösséghez, hogy egymásnak is segítsünk a feladatok végrehajtásában, együtt hordózzuk a terheket. Kérjük a Szentlélektől, hogy mindig adjon új megoldásokat és segítsen olyan légkört teremteni a családban, ahol lehetséges a közös megbeszélés.
Feladat a mai napra: A családban beszéljük meg, hogyan érzi mindenki magát a közös feladatok elintézésében.