XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. január 8., kedd

Január 8.


Mt 5,1-10             (ISTEN ORSZÁGÁNAK HIRDETÉSE)
A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket: »Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.

„Az ország a szegényeké és a kicsinyeké, vagyis azoké, akik alázatos szívvel elfogadták. Jézus küldetése az, hogy 'örömhírt vigyen a szegényeknek' (Lk 4,18). Boldognak mondja őket, mert 'övék a mennyek országa' (Mt 5,3); az Atya a 'kicsinyeknek' akarta kinyilatkoztatni azt, ami rejtve marad a bölcsek és az okosok előtt. A jászoltól a keresztig Jézus megosztja életét a szegényekkel; ismeri az éhséget, a szomjúságot és a nélkülözést. Sőt, azonosítja magát minden szegénnyel, és az irántuk tanúsított tevékeny szeretetet teszi az országába belépés föltételéül.”[1]
„Jézus az Istenország asztalához hívja a bűnösöket: 'Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket' (Mk 2,17). Megtérésre szólítja föl őket, ami nélkül nem lehet belépni az Országba. De szóval és tettel megmutatja nekik Atyja határtalan irgalmát irántuk, és a határtalan 'örömöt', mely 'az égben lesz egyetlen megtérő bűnös miatt' (Lk 15,7). E szeretet legfőbb bizonysága életének föláldozása 'a bűnök bocsánatára' (Mt 26,28).”[2]
„Jézus példabeszédek által - melyek tanításának jellegzetességei - hív arra, hogy belépjünk az Országba. ... A példabeszédek lényegi magva Jézus és az Ország jelenléte a földön. Az embernek be kell lépnie az Országba, azaz Krisztus tanítványává kell lennie, hogy 'megismerje a mennyek országának titkait' (Mt 13,11). A 'kívülállóknak' (Mk 4,11) minden rejtve marad.”[3]
Feladat a mai napra: Megköszönöm Jézusnak, hogy velem is megosztotta életét és nekem is szól Isten országának hirdetése. Amikor a mai napon szegénynek és bűnösnek érzem magam, nem akadálynak tekintem, hanem igazi lehetőségnek, hogy enyém legyen a mennyek országa. 


[1] KEK 544
[2] KEK 545
[3] KEK 546