XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. január 7., hétfő

Január 7.


Mk 1,14-15           ("ELKÖZELGETT AZ ISTEN ORSZÁGA")
Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: »Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.«

„Az Atya akarata pedig az, hogy az embert isteni életben való részesedésre emeli. Azáltal teszi ezt, hogy az embereket az Ő Fia, Jézus Krisztus körül összegyűjti. Ez az összegyűjtött közösség az Egyház, mely a földön Isten országának csírája és kezdete.”[1] „Krisztus az 'Isten családjában' összegyűlt emberek közösségének a szívében van. Ő hívja maga köré őket igéje által, az Isten országát kinyilvánító jelei és tanítványai elküldése által. Országának eljövetelét elsősorban húsvétjának nagy misztériuma által valósítja meg: kereszthalála és föltámadása által: 'Én pedig, ha majd magasba emelnek a földről, mindeneket magamhoz fogok vonzani' (Jn 12,32). Erre a Krisztussal való egységre minden ember meghívást kap”.[2] És „meghívás kap arra, hogy belépjen az Országba. Ez a messiási ország, melyet először Izrael fiainak hirdettek, minden nép embereinek szól. Aki be akar lépni az Országba, annak el kell fogadnia Jézus szavát. 'Az Úr igéje ugyanis a földbe vetett maghoz hasonlít: akik hittel hallgatják és Krisztus kicsiny nyájához számláltatnak, azok magát az Országot fogadták be; a mag azután saját erejéből csírázik és növekszik egészen az aratásig.'”[3]
Feladat a mai napra: Elgondolkozom, hogyan és milyen hittel fogadom be nap mint nap Isten szavát? Vajon azzal a tudattal befogadom-e, hogy ez által belépek Isten országába?


[1] KEK 541
[2] KEK 542
[3] KEK 543