XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. április 2., kedd

Április 2Jn 20,11-18                     (a föltámadott megjelenései)

Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat - felelte -, s nem tudom, hová tették.” E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal.” Jézus most nevén szólította: „Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. Jézus ezt mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem.”

Jézus feltámadásáról nem csak bizonyos tények árulkodtak, hanem első sorban az, hogy a Föltámadott megjelent a tanítványainak. És milyen jó látni, hogy nem tett különbséget az apostolok és a tanítványok között, sem férfiak és nők között. Mindenkivel akart találkozni. Megjegyzendő azonban, hogy éppen az asszonyok voltak az elsők, akik találkoztak Vele. „Mária Magdolna és a szent asszonyok, akik jöttek, hogy elvégezzék Jézus testének megkenését, melyet a készületi nap miatt sietve temettek el, voltak az elsők, akik találkoztak a Föltámadottal. Így Krisztus föltámadásának első hírnökei az apostolok számára az asszonyok voltak. Az apostoloknak Jézus ezután jelent meg, először Péternek, majd a tizenkettőnek. Péter tehát, aki arra hivatott, hogy erősítse meg testvérei hitét, előttük látja a Föltámadottat, és az ő tanúságára támaszkodva kiáltja a közösség: "Valóban föltámadott az Úr, és megjelent Simonnak" (Lk 24,34).” (KEK 641)
A föltámadott Krisztus velünk is akar újra és újra találkozni. Hogyan? A ránk hagyott evangéliumi idézeteken keresztül is, amelyek a Feltámadottal való találkozásokról szólnak, mint ahogyan a mai is. Igaz, hogy a mi helyzetünk nem ugyanaz, mint az akkori tanítványoké. Mert emberként is találkoztak Jézussal, és szemtanúi voltak működésének és halálának. De ezért ne gondoljuk, hogy könnyebben felismerték Jézust, mint mi. Láthatjuk, hogy Máriának a Feltámadottal való találkozása semmiféle előnnyel nem rendelkezik a mi Jézussal való találkozásainkkal szemben. Mert hogyan ismerte fel Jézust? Nem a külső alak alapján – összetévesztette a kertésszel; nem is a hangja alapján – habár Jézus kérdést intézett hozzá, mégsem ismerte fel hangját. Csak amikor nevén szólította, akkor történt meg a felismerés. Miért? Mert mélyen ismerve érezte magát. Talán csak annyi előnnyel rendelkezik Mária velünk szemben., hogy az Úr keresésére indult. Ha mi is újra és újra elindulunk, hogy keressük Jézust, akkor keresésünkben meg fog nekünk jelenni. Vajon hol kell Őt keresnünk? Mária ott kereste Jézust, ahol utoljára látta, ahol testét elhelyezték. Keresése azonban egy új Jézussal való találkozásra vezetett el. Nekünk is, ahol elveszítettük Jézust, ott kell újból utána kutatnunk, hiszen lehet, hogy éppen ez lesz számunkra a kiindulópont egy új találkozáshoz.
Feladat a mai napra: Legyek én is ma Jézus feltámadásának a hírnöke és tapasztalataimat osszam meg valakivel, pl. hogyan találkozom a feltámadott Krisztussal, vagy azt, amit Jézus mondott nekem.