XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. október 28., kedd

Október 28.Jn 3,1-17   (aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.”)

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: "Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten." Jézus azt felelte neki: "Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát." Nikodémus megkérdezte: "Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék?" Erre Jézus azt mondta: "Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született." "Hogyan lehetséges ez?" - kérdezte Nikodémus. Jézus így válaszolt: "Izrael tanítója vagy, és nem érted? Bizony, bizony, mondom neked: arról beszélünk, amit tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk, mégsem fogadjátok el tanúságtételünket. Ha földi dolgokról beszélek, s azt sem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek? Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben van). Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
Nikodémus úgy fordul Jézushoz, mint mesterhez, aki Istentől jött, mivel látta Jézus cselekedeteit. Felismerte, hogy Jézus tanításai hitelesek. Megtestesülve lenni a magasságos által, víz és lélek általi születést jelent. De mit takar ez pontosan? Az örök életben való részvételünket jelenti. Isten az életét adja nekünk. Mindenki, aki megszületett részt vesz a szülei életében, tőlük kapjuk a génjeinket, és az örökségünket. Minden élőlény, amely megszületett, anélkül létezik, hogy ezért tennie kellett volna valamit. Nikodemus megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?” Nikodemus az emberi lehetőségekből indul ki és ez ebben a formában megvalósíthatatlan. Jézus válasza, hogy fentről kell megszületnie víz és lélek által. Ő megértette, hogy Lélek általi születésről van szó. De hogyan lehet megvalósítani ezt? Jézus elmagyarázta Nikodémusnak, hogy ez a születés nem az ember műve, hanem Jézus élete átadásával és halálával történik meg, Ő az örök életet adja nekünk és a Szentlelkét. Az emberi létünket, akkor értjük meg nagyobb mélységéiben, ha megnyílunk a hitre, a Szentlélekre. Ő az, aki működik a lelkiismeretünkben és segít megérteni, hogy Jézus azért jött el hozzánk, hogy részt vegyünk az Ő életében. Az Atyaisten Jézus által megváltotta az emberek életét és örökéletet kaptunk:  „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen”. (Jn 3,16) Az örök életünknek valaki megfizette az árát: Jézus halála és feltámadása volt az ár.
Feladat a mai napra: Milyen értéket képvisel számunkra az örök élet? A mai napon hogyan szeretnél hálát adni Istennek örök életedért?