XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 12., csütörtök

November 12.Lk 17,20-21                       (az Isten országa közöttetek van)
A farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa. Ezt válaszolta: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van.”

A farizeusok kardinális kérdést tesznek fel Jézusnak: mikor jön el az Isten országa? Hiszen erre várnak már évszázadok óta. Jézust tanítónak ill. prófétának tartják, és tudni akarják tőle, hogy szerinte mikor jön el a Messiás, mennyit kell még rá várni? Sokan nem vették még észre benne, hogy ő a Messiás, Isten egyszülött Fia, aki a világba jött, mert nem a hit, hanem emberi szemmel nézték Jézust. Jézus azt válaszolja nekik: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van.” Bár a gyógyulások, mint a leprásoknál, eléggé szembetűnő mód. A Messiásnak a jele. Ezt feleli Jézus Keresztelő János tanítványainak, akik azt kérdezték tőle: „Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?” És azt felelte nekik: „Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.” (Mt 11,4-5) Mégis, ha a leprások valóságát tekintjük azt kell következtetnünk, hogy még a gyógyulás sem garancia arra, hogy valaki számára elérkezzék az Isten országa. Közülük csak egyről tudjuk, hogy valóban megtapasztalta Isten szabadító erejét, mert visszatért Jézushoz hálát adni. Akiben jelen van az Isten országa, észre veszi magában, hogy átalakul egész belső világa. Hiszen Isten világa, a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, jóság, kedvesség, hűség, szelídség és önmegtartóztatás világa (vö. Gal 5,22-23) elkezd uralkodni benne. Ezek a Szentlélek gyümölcse az ember lelkében és biztos jele Isten jelenlétének. Akiben azonban megszületik az Isten országa, ott másokra is kiárad, és akikben jelen van, azok egymásra ismernek. Kérjük a Szentlelket, hogy a mai napon megélhessük és elősegítsük önmagunkban és egymásközt az Isten országát.
Feladat a mai napra:  Ma családomban vagy munkahelyemen megpróbálom megélni az Isten országát.