XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 13., péntek

November 13.Lk 17,22-37                       (az emberfia eljöveteléről)
Ezután a tanítványokhoz fordult: „Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, de nem fogjátok látni. Mondják majd nektek: Nézzétek, itt van vagy amott. De ne menjetek el, ne fussatok oda! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik szélétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és el kell tűrnie, hogy ez a nemzedék megvesse. És mint Noé korában történt, úgy lesz az Emberfiának idejében is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és mind elpusztította őket. Ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, vettek, eladtak, ültettek, építettek. Aztán azon a napon, amelyen Lót elhagyta Szodomát, tüzes kéneső esett az égből, és mind elpusztította őket. Ugyanez fog bekövetkezni azon a napon, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, és a holmija lent a házban, ne jöjjön le érte. Hasonlóképpen, aki kinn lesz a határban, ne térjen vissza érte. Gondoljatok Lót feleségére! Aki folyvást azon fáradozik, hogy életét megmentse, elveszíti, aki ellenben elveszíti, az megmenti. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony fog együtt őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. „Hol, Uram?” - kérdezték. „Ahol a hulla van - felelte - odagyűlnek a saskeselyűk.”

A tanítványainak Jézus külön tanítást ad az emberfia eljöveteléről. Ő ugyanis tudják, hogy Jézus az Isten Fia, a Messiás, ezért nem az első eljövetelét várják. Jézus azonban arra tanítja őket, hogy az emberfia másodszor is el fog jönni. De annak időpontját még Jézus sem ismeri, hanem csak a mennyei Atya. Jézus fontosnak tartja felkészíteni tanítványait második eljövetelére. Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik szélétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és el kell tűrnie, hogy ez a nemzedék megvesse. És mint Noé korában történt, úgy lesz az Emberfiának idejében is. Aztán furcsa dolgokat mond: ugyanaz fog bekövetkezni második eljövetelekor,  mint Noé vagy Lót idejében. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony fog együtt őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Nem mindenki üdvözül, kettő közül egyet felvesznek, a másikat meg otthagyják. A hit, az élő istenkapcsolat fogja majd eldönteni, hogy ki mehet be a mennyek országba. Jézus azonban nem félelmet vagy szorongást akar kelteni bennünk. Inkább arra buzdít minket, hogy törekedjünk élő hitre. Amint Lót igaz volt Isten előtt, úgy mi is törekedjünk arra, hogy igaz hittel szeressük és kövessük Jézust. Akkor Ő fogja számunkra biztosítani bemenetelünket a mennyországba.
Feladat a mai napra: Megpróbálom tovább adni hitemet, és így másnak segíteni, hogy élő hite legyen.