XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. július 20., szombat

Július 20.Jn 17,20-26                     (Isten egy családjában)
De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”

„Isten egy családjában. "Valamennyien, akik Isten gyermekei vagyunk és Krisztusban egy családot alkotunk, miközben a kölcsönös szeretetben és a Szentháromság egy dicséretében megosztjuk javainkat egymás között, válaszolunk az Egyház lényegi hivatására."” (KEK 959) Jézus imádsága kísérje mai imádságunkat, hogy mélyebben értsük Istennek a vágyát, hogy egy családként éljünk, Isten családjában. Gondolkozzunk el azon, hogy mit mond nekem ez a szó: Isten családja. Mennyire tudom és érzem, hogy ehhez a családhoz tartozom? Hogyan tekintek a másikra, mint testéremre, mert ő is Isten családjának a tagja? Jézus, magyarázd meg nekem újra a te szavadat. Köszönöm, hogy azt akarod, hogy mindnyájan ott legyünk veled, ahol te vagy, és hogy egyek legyünk, egy család a te  szeretetedben.
Feladat a mai napra: A felebarátomra úgy tekintek mint Isten családjának a tagja, és megbeszélem Jézussal, hogyan tudom ezt neki kifejezni.