XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. február 26., szerda

Február 261Tessz 4,1-8         (A szív megtisztítása)

Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által. Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot. Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét, mert az Úr megtorol minden ilyesmit, ahogy előbb már megmondtuk és kifejtettük. Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. Aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem az embert veti meg, hanem az Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket.

A szív az erkölcsi személyiség székhelye: "A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznaságok" (Mt 15,19). A test vágyai ellen folytatott harc magában foglalja a szív megtisztítását és a mérsékletesség gyakorlását: Tartsd meg az egyszerűséget és légy ártatlan, és olyan leszel, mint a kisdedek, akik nem ismerik az emberek életét pusztító gonoszságot (Hermasz: Pásztor 27,1). (KEK 2517). A hatodik boldogság hirdeti: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent" (Mt 5,8). A "tisztaszívűek" azok, akik értelmüket és akaratukat összehangolják Isten szentségének követelményeivel, főként három területen: a szeretetben (vö. 1Tesz 4,3--9; 2Tim 2,22), a tisztaságban, vagyis a szexuális rendezettségben (vö. 1Tesz 4,7; Kol 3,5; Ef 4,19), az igazság és az igazhitűség szeretetében (vö. Tit 1,15; 1Tim 1,3--4; 2Tim 2,23--26). Összeköttetés van a szív, a test és a hit tisztasága között: A hívőknek hinniük kell a hitvallás cikkelyeit, "hogy a hittel Isten igáját vegyék magukra, az igát viselve helyesen éljenek, helyesen élvén megtisztítsák a szívüket; szívüket megtisztítván megértsék, amit hisznek" (Szent Ágoston: De fide et Symbolo 10). (KEK 2518). A"tisztaszívűek" azt az ígéretet kapták, hogy színről színre meg fogják látni Istent és hasonlók lesznek Őhozzá" (Vö. 1Kor 13,12; 1Jn 3,2). A szív tisztasága a látás előfeltétele. Már most lehetővé teszi, hogy Isten szerint lássunk, a másikat úgy fogadjuk, mint "felebarátot"; lehetővé teszi, hogy az emberi testet, a sajátunkat éppúgy, mint a felebarátunkét, a Szentlélek templomának és az isteni szépség egy megnyilvánulásának lássuk. (KEK 2519). Érezzük, mennyire ellentétes felfogás uralkodik körülöttünk a világban. Aki komolyan akarja testét úgy tisztelni és őrizni, mint az Isten szent templomát, az hamarosan óriási megpróbáltatásokkal fog szembenézni. Mintha minden arra ingerelne, hogy az ember csak az érzéki örömben találhatja meg teljes boldogságát. Azáltal, hogy „minden lehetséges” az emberben olyan káoszt teremt, hogy nemcsak rendezetlen életet él, hanem szinte képtelenné válik arra, hogy megtalálja önmagát, miközben paradox módon pontosan a „mindenben” próbálja megtalálni önmagát. A belső rendezettség, a tiszta szív segít abban, hogy meglássam az Istent, és Istenben meglássam igaz voltomat és azt az utat, mely az élet felé visz. A rendezettség párosítva mértékletességgel, fegyelmezettséggel pedig erőt, védelmet is ad, hogy ki tudjunk tartani ezen az úton, és hosszú távon valóban eljussunk célunkba, Isten színe látására, mely az emberi élet legédesebb beteljesülése.

Feladat a mai napra: Ma megfigyelem életvitelemet. Mennyire van jelen bennem a rend? Tudok-e fegyelmezett lenni, mértéket tartani? Mihez tartom magam? Mi ad nekem stabilitást? És mi az, ami nem tudok elfogadni, amit másképp látok? Folytassunk Istennel őszinte imabeszélgetést, és kérjük a Szentlélektől azt a kegyelmet, hogy megvilágítsa nekünk az igazságot, ami egyben legnagyobb biztonságunk, amihez tarthatjuk magunkat.