XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. június 1., vasárnap

Június 1ApCsel 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20

„Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.“ (Apcsel 1,8)

„Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján.” (MK 16,19) Urunk Jézus mennybemenetele, amelyet a mai vasárnapon ünnepel az Egyház, azt jelenti, hogy embersége részesedik Isten hatalmában és tekintélyében. Jézus Krisztus az Úr: övé minden hatalom a mennyben és a földön. Ő „fölötte áll minden fejedelemségnek, hatalomnak, erősségnek és uralomnak”, mert az Atya „mindent lába alá vetett”. Mint Úr Krisztus, feje is az Egyháznak, mely az ő Teste. „Őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.”(Ef 1,20-22). A mennybe fölemelkedett és megdicsőült Krisztus küldetését így teljesítette be teljesen. Egyházában azonban itt marad a földön. Nem olyan látható módon, mint a földi életében, hanem elrejtve az emberek szeme elől. „Egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták”. Krisztus az Egyházban él, a Szentlélek által jelen van benne különleges módon, a szentségek által, de az Ige és a hívek közössége által és cselekszik. Krisztus így marad velünk, és azt kívánja, hogy láthatóvá váljon rajtunk keresztül: „Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8). Századokon át sok ilyen tanú volt, kezdve Jeruzsálemben Péter apostollal, aki Pünkösdkor a Szentlélekkel eltelve bátran hirdette a feltámadt Krisztust; és István diakónussal, az első vértanúval; folytatva egész Júdeában és Szamariában a többi apostollal, tanítványokkal, egészen napjainkig. Ma azt akarja, hogy mi is folytassuk művét és életünkkel tanúságot tegyünk az élő Isten mellett.
Feladat a mai napra: Arról elmélkedek, hogy Krisztus milyen módon akarja kifejezni jelenlétét és szeretetét rajtam keresztül? Eszerint próbálok élni ezen a héten.