XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. június 29., vasárnap

Június 29.ApCsel 12,1-11; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.“

A mai vasárnapon Szent Péter és Pál főünnepét ünnepeljük az Egyházban. Különleges ünnep ez, hiszen vasárnapokon nem szoktunk szenteket ünnepelni, csak Urunk Jézus Krisztus ünnepeit. De Péter és Pál olyan fontos apostolai az Egyháznak, hogy kivételt jelentenek. Talán úgy is nézhetjük őket, mint két nagy útjelző táblát, amelyek Krisztusra mutatnak. A mai olvasmányban egy történetet hallhatunk az Apostolok Cselekedeteiből, amikor egy angyal kiszabadította a halálra ítélt Pétert a börtönből, hogy tovább tudja folytatni az evangelizálás munkáját. Péter az első, aki Jézus előtt vallomást tesz Jézus Istenfiúságáról, és Jézus őrá bízza az Egyház vezetését. Pál pedig a szentleckében a Timóteusnak ír levelében tanúságot tesz élete utolsó napjaiban egy hallhatatlan nagy belső békéről: „Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.” (2Tim 4,6-8).
Ha e tanítványok életére nézünk, azt láthatjuk, hogy mindkettőjük óriási változásokon ment keresztül, amikor Jézus Krisztussal találkoztak. Péter életében az első nagy fordulat talán akkor volt, amikor Jézus a Galileai tó partján meghívta őt követésére, és mindenét feladta Jézusért. Eleinte nagy lendülettel, lelkesedéssel követte Jézust és azt gondolta, hogy mindenre kész, de aztán kudarcot vallott, amikor Jézus elfogatása után vallomást kellett volna tennie Jézusról és gyáván letagadta, hogy ismeri őt. De feltámadt Krisztus kegyelme és irgalma megújította, megerősítette őt, és Szentlélektől eltelve képes lett elmenni akár a világ végéig, hogy megismertesse Jézust az emberekkel. Pál apostol életében pedig, aki azt hitte, hogy Istennek tesz szolgálatot, amikor megpróbálta kiirtani a keresztényeket, a feltámadt Krisztus megjelenése a Damaszkuszi úton lényeges fordulatot hozott. Megkeresztelkedett, visszavonult a pusztába, hogy felkészüljön a küldetésére, majd nagy erővel ő lett a pogányok térítője. A mi életünkben is léteznek kisebb nagyobb változások. Mi is átélhetünk egy Pál fordulatot, amikor Jézus Krisztus belép az életünkbe és meghív a követésére. Sokszor egy lelkigyakorlat vagy mély megérintődés egy szentmisén, imádságban, olyan fordulatot hozhat, amely aztán kihat az egész életünkre. Azt érezzük, hogy már nem folytathatjuk életünket úgy, mint eddig. Isten üdvösség szerző beavatkozásai ezek saját magunk és környezetünk javára, melyeknek fontos teret adni, és engedni, hogy átformáljanak, vezessenek minket. Péter és Pál valamint az összes szent élete erre buzdít minket a mai napon. Ne féljünk átadni magunkat a Szentléleknek, hogy Jézus Krisztus képére átalakíthasson minket és szeretete megnyilvánulhasson rajtunk keresztül az egész világ előtt.
Feladat a mai napra: Imádságos lelkülettel veszek részt a mai szentmisén, és igyekszem nyitottsággal fogadni Isten rám vonatkozó üzenetét.