XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. január 1., hétfő

Január 1.Szám 6, 22-27; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket.

Ma egy új év kezdődött. Arra kapunk időt, hogy egyre jobban éljünk az idők teljességében, amely Krisztus megtestesülésével már elkezdődött. Szűz Mária, Isten Anyja és a mi Anyánk, kísérjen bennünket ezen az úton ebben az évben. Ő abban segít, hogy a hit szemével lássunk, hogy Istennel és ne egyedül szervezzük meg az előttünk álló évet, hogy Isten szabad gyermekeiként éljünk. A szabadságot pedig Krisztus szerezte meg nekünk. De jól kell értenünk a szabadságot. Ha a szabadság számunkra olyan erőt jelent, amely nincs alávetve senkinek és önszeretetből a maga kényelmét keresi, akkor rosszul értelmezzük Istennek ezt az ajándékát. Az igazi szabadság abban áll, hogy szabad szeretetkapcsolatban élünk az Atyával, és keressük, hogyan teljesítsük a tervét, akaratát. Ez nem csorbítja a szabad akaratunkat. Isten nagyon tiszteletben tartja a szabadságunkat, soha nem kényszeríti magát teremtményeire. Ha szabadon elfogadjuk Isten akaratát, igazán szabadok leszünk, és nem leszünk többé szolgái a saját önzésünknek vagy mások véleményének. Kérjük az Atyát, hogy tudjunk idén is a kapott örökségből meríteni. „Mária, Édesanyánk, a szabad asszony, a te kezedbe szeretnénk helyezni ezt az új esztendőt életünkkel együtt. A te kezedet fogva legyünk Isten szeretett gyermekei, akikben kedve telik.”
Feladat a mai napra: Vajon mitől kell még szabadulnom, ébredjek annak tudatára és kérjek Istentől szabadulást.