XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. augusztus 19., kedd

Augusztus 19.Zsolt 103,3-5                     (Megbocsátja minden bűnödet)
Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged.
Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz.
Életed eltölti javakkal, mint a sasé, megújul ifjúságod.

Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét! De miért is áldjam és dicsérjem őt? Mert megtapasztalhatom, hogy Isten mennyire jóságos. Ennek a zsoltárnak alapüzenete, hogy Isten irgalmas hozzánk: Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged. Micsoda felszabadító üzenet, hogy az Úr megbocsátja minden bűnünket. Nincs, amit nem tudna megbocsátani nekünk, még a legsúlyosabb bűnt is. Nyilvánvaló azonban, hogy ahhoz, hogy megbocsássa a bűneinket megfelelő belső magatartás szükséges. Dávid mélyen tudott bánatot érezni bűnei iránt. Annyira szerette az Istent, hogy fájt neki, megtört a szíve azért, mert Isten szeretetével visszaélt. Alázatos és megtört szívvel tudott folyamodni az Úrhoz. Ez nagyon nyilvánvalóvá válik az 51. Zsoltárban, amikor Nátán próféta szembesítette őt bűnével, amit Batsebával elkövetett, és így kérlelte az Istent: „Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat! Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől! Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül teellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem.” (Zsolt 51,3-6). A két zsoltár szorosan összetartozik. Dávid tudott mélyen bocsánatot kérni, irgalomért könyörögni, és ebben megtapasztalhatta Isten végtelen irgalmát. Talán a legfelszabadítóbb tapasztalat, amikor megbocsátják nekünk azt a bűnünket, ami legsúlyosabban nyomja a lelkünket. Néha azt gondoljuk, hogy ez alól senki sem tud minket feloldozni. De az Isten képes bármi alól feloldozni minket. Ő az egyetlen, aki letörölheti rólunk a szennyet, és új élettel tölthet el minket. Csak arra hív minket, hogy ne féljünk hozzá folyamodni mindazzal, ami nyomja a lelkünket. Úgy mint a csecsemőnek szüksége van arra, hogy friss pelenkát adjanak rá, úgy nekünk is szükségünk van arra, hogy lelkünket az Isten tisztára mossa.
Feladat a mai napra: Átgondolom, és az Úr elé viszem mindazokat a bűnöket, gyarlóságokat, terheket, amiket magammal cipelek. Engedem, hogy megbocsásson nekem.