XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. július 24., péntek

Július 24.Zsolt 92,2-6.13-16            (öregkorukban is gyümölcsöt teremnek)
Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni; reggel hirdetni irgalmadat, éjszaka meg hűségedet, tízhúrú hárfával és lanttal, énekkel és muzsikával. Tetteid, Uram, örömmel töltenek el, kezed művein ujjongok: „Mily fönségesek a tetteid, Uram, s gondolataid nem lehet kifürkészni!” Az igaz virul, mint a pálma, fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában vannak elültetve, Istenünk csarnokában virágoznak. Még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek, tele vannak nedvvel és élettel, hogy hirdessék: „Az Úr igazságos ő az én sziklám, igazságtalanság nincsen benne!”

Ma Isten szemével szeretnénk saját életünkre, családunk összes tagjának életére tekinteni. Isten szeretetből teremtett minket, és irgalmával, hűségével kísér bennünket nap, mint nap. Értékesek vagyunk számára és feltétel nélkül szeret bennünket, ami annyit jelent, hogy nem valamily eredményért, amit neki fel tudunk mutatni, hanem önmagunkért szeret. Bár Isten szeretete nem a mi hozzáállásunktól függ, mégis arra teremtett minket, hogy életünk gyümölcsöző legyen, egészen a halálunkig. Mai társadalmunk nem becsüli sokra az időseket, mivel kevésbé eredményesnek ítélik őket munkájukban, gazdaságilag kevés hasznot termelnek. Isten szemében azonban az ember sohasem haszontalan. Erről is szól a mai idézet: Még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek, tele vannak nedvvel és élettel.” Egy idős embernek is gyümölcsöző lehet az élete, akkor is, ha már törékeny, beteges. Ragyogó példa erre II. János Pál pápa élete, aki élete utolsó pillanatáig Isten szeretetéről tett tanúságot. Még fájdalmaiban, betegségében is sugározta ezt az isteni szeretetet. Tudjuk, honnan kapta mindehhez az erőt: Az Úr házában volt elültetve, Istenünk csarnokában virágozott. A családban is így kell tekintenünk az idősebb generációra: Isten szemével kell néznünk értékeiket. A nagyszülőknek is fontos szerepük van a család életében, és nemcsak addig, amíg még be tudnak segíteni, foglalkozni tudnak az unokákkal és ilyen módon „hasznossá” tudják tenni magukat; hanem mindezeken túl is. Milyen gyümölcsöző és fontos, amikor a nagyi a betegágyon is imádkozik, felajánlja szenvedését a családért. Imádságunkban kérdezzük meg Istentől, hogy milyen gyümölcsöt teremhetnek családtagjaink még öregkorukban is.
Feladat a mai napra: Imádkozzunk együtt egy beteg családtaggal.