XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. január 2., szombat

Január 2.Jn 1,19-28                         (János meghirdeti a Megváltót)

19János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, s megkérdeztették: „Ki vagy?” 20Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” 21Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” – Erre is nemmel válaszolt. 22Így tovább faggatták: „Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?” 23Ezt felelte: „A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. 24A küldöttek a farizeusoktól jöttek, 25s tovább kérdezgették: „Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem a próféta?” 26János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, 27aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” 28Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.
Keresztelő János szerepe volt, hogy rámutasson Jézusra, aki hamarosan a nyomába lép, és előkészítse a szíveket érkezésére. Ő a pusztában kiáltó szó: Egyengessétek az Úr útját. A mai napon engedjük, hogy Keresztelő János rámutasson Jézusra, és szemléljük Jézust. Időzzünk el e képnél, akár segítségül vehetünk egy Jézus-képet, de akár saját fantáziánkat is engedhetjük kibontakozni. Képzeljük el bensőleg a jelenetet, a vidéket, tájat, ahol Keresztelő János prédikál, keresztel. Képzeljük el az embereket, ahogy ott vannak, amit egymással beszélgetnek, ahogy odajönnek a zsidó papok és leviták és faggatják őt. János pedig Jézusra mutat. Engedjük, hogy nekünk is Jézusra mutasson. Bemutassa nekünk Jézust. „Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele. Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet.”[1] Szemléljük Jézusban az Istent, aki elénk siet.
Feladat a mai napra: Megpróbálok részt venni szentségimádáson, vagy külön időt szakítani arra, hogy Jézust szemléljem, akár egy szentkép segítségével, s elidőzzek nála.[1] Ferenc Pápa. MV. 2