XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. január 25., hétfő

Január 25.Zsolt 119,153-160            (az igazságosság lényegében az Isten akaratára való bizalomteljes ráhagyatkozás)
153Tekints nyomorúságomra és ments meg, hisz nem feledkeztem meg törvényeidről. 154Képviseld ügyemet és szabadíts meg, ígéreted szerint adj nekem életet!
155A gonoszoktól messze a szabadulás, mert nem keresik tetszésedet.
156Irgalmad irántunk nagyon bőkezű, Uram, végzésed szerint adj nekem életet!
157Sokan üldöznek és szorongatnak, de törvényed mellől nem tágítok.
158A gonoszokat nézem és megborzadok, mert egyáltalán nem nézik szavad.
159Nézd, Uram, én szeretem parancsaidat, ezért irgalmadban tartsd meg életem!
160Szavaid eleje és vége igazság, igaz ítéleted örökre érvényes.

„Ebben az összefüggésben érdemes felidéznünk az igazságosság és az irgalmasság kapcsolatát. Ezek nem egymással ellentétes értékek, hanem egy és ugyanazon valóság két fokozatosan kibontakozó dimenziója, mely a szeretet beteljesedésében éri el csúcspontját. Az igazságosság a polgári társadalom alapfogalma, amikor – normális körülmények között – a törvényt érvényesítő jogrendről van szó. De igazságosságon értjük azt is, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami neki jár. A Bibliában sokszor hivatkoznak az isteni igazságosságra és Istenre mint bíróra. Előbbin általában a törvény teljes megtartását, és minden jó izraelita Isten parancsolataival összhangban álló magatartását értették. Ez a látásmód azonban gyakran legalizmushoz vezetett, elhomályosította és elkendőzte az igazságosság eredeti értelmét. A legalizmus elkerüléséhez emlékeznünk kell arra, hogy a Szentírásban az igazságosság lényegében az Isten akaratára való bizalomteljes ráhagyatkozás.”[1]
Feladat a mai napra: Elgondolkozom azon, mit jelent számomra a törvénynek a megtartása és hogyan élem meg: szívesen teszem, szeretetből vagy inkább kényszerítve, mert tennem kell? Ha elmélkedem a mai zsoltáron, hogyan látom a zsoltárosnak a törvényhez való hozzáállását? Mit szeretnék esetleg abból tanulni? Felírom magamnak.


[1] Ferenc Pápa. Misericordiae Vultus kezdetű bullája 20.