XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. május 15., kedd

Május 15.


Róm 8,14-16.21-27 (Isten gyermekség lelke)
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk....Mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.

Felkelés után sokszor elég gyorsan jut eszünkbe, hogy mit mindent kell tennünk ezen a napon. Fontos, hogy nem csak a tervezésnél maradjunk, hanem tudatában legyünk annak, hogy mi alapján tevékenykedünk, mi az azonosságunk. Mert az ember értékét inkább az határozza meg, hogy ki ő, mint az, amit tesz vagy birtokol. Azért kell, hogy a Szentlélek minden nap újra emlékeztessen minket azonosságunkra: „A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Isten szeretett gyermekei vagyunk. Van az Atya, aki gondoskodik rólunk; akit úgy szólíthatunk: „Abba, atya!” Isten gyermekei vagyunk, de a földi életünk alatt még nem teljesen nyilvánul ez meg. „Mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.” Sokszor sóhajtozunk, mert könnyebben akarunk élni mint Isten gyermekei, tapasztaljuk, hogy sok nehézséggel kell küzdenünk. Kérdésünkkel forduljunk Istenhez. A Szentlélek pedig segítségünkre siet, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen kérnünk, imádkoznunk. Mit kérjünk? Hogy sikeresek legyünk, vagy egészségesek? Abban segít a Szentlélek, hogy azt kérjük, ami az azonosságunk kibontakozására szolgál. „Szentlélek, kérlek, imádkozz bennem, hogy azt kívánjam, ami nekem és embertársaimnak jót tesz.”
Feladat a mai napra: Tudatosabban kérem a Szentlelket, hogy segítsen imádkozni és a mai napon Isten gyermekéként élni.