XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. május 16., szerda

Május 16.


ApCsel 7,54-60 (Az Egyház vér-tanúinak lelke)
Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták István ellen. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.” Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruhájukat. Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Ezekkel a szavakkal elszenderült.

István diakónus az Apostolok cselekedeteiben mint az Egyház első vértanúja szerepel. Vérével, élete odaadásával tanúskodott Krisztusról, a Messiásról. Róla írják, hogy telve volt Szentlélekkel. Figyeljük meg, mit művelt benne a Szentlélek, a lélek melyik gyümölcseit termelte élete? A Szentlélek által István látta Isten dicsőségét és Jézust. A Szentlélek létesíti a Istennel, illetve a fővel, Krisztussal való kapcsolatot, megajándékozza azzal a képességgel, hogy hallgassa, láthassa őt. István nem tartotta meg magának, amit látott, hanem a Szentlélek erejével tett tanúságot róla. Ennek az a következménye volt, hogy megkövezték. Míg megkövezték, képes volt imádkozni, a Szentlélekben imádkozott, és így helyes, illő szavakkal fordult az Úrhoz. Szavai Jézusnak a kereszten kimondott szavaihoz hasonlítanak: felajánlja lelkét Istennek és megbocsát gonosztevőinek. A Szentlélek Jézussal egyesíti őt, és kiformálja benne Krisztus képmását. Életünkben nem más módon működik a Szentlélek mint Szent István életében. Nem kell rögtön a vértanúságra gondolnunk, mivel a vértanúság a Szentlélek különleges ajándéka. A Szentlélek más cselekvésmódjait fedezhetjük fel életünkben, ha engedjük, hogy működjön bennünk: minket is elvezet az Istennel való kapcsolatra, hogy halljuk és lássuk őt; buzdít, hogy róla tegyünk tanúságot; helyes szavakat ad nekünk az imádságban; és képessé tesz a megbocsátásra.
Feladat a mai napra: Kérem a Szentlélektől a tanúságtétel ajándékát, hogy a mai napon tanúságot tudjak tenni Krisztusról, pl. amikor megbocsátok valakinek, megmutatom Krisztus irgalmát.