XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2013. szeptember 9., hétfő

Szeptember 9.MTörv 30,15-20              (Az ember szabadsága)

Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld azon a földön, ahova indulsz, hogy birtokodba vedd. Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni s nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom: Menthetetlenül elpusztultok, s azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve elérkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.”
„Isten értelmesnek teremtette az embert, személyi méltósággal ruházta föl, ami azt jelenti, hogy ura tetteinek és felelős értük. "Isten ugyanis az embert »a saját döntésére akarta bízni«, hogy a maga elhatározásából keresse Teremtőjét, és hozzá ragaszkodva, szabadon jusson el a teljes és boldog tökéletességre"(GS 17): "Az ember értelemmel van megajándékozva, s ebben hasonlít Istenhez, elhatározásában és cselekvésében szabad." (Szent Ireneusz)”. (KEK 1730). Érdekes, hogy a mai idézetben úgy tűnik, mintha Isten mégis előírná az Izraelitáknak, hogy mit tegyenek, amikor Mózes unszolja őket, hogy válasszák az életet, mintha a boldogságra akarná őket kényszeríteni. Hol van itt a szabadság? A szabad döntés feltétele, hogy tudom, mi mellett illetve mi ellen döntök. Pontosan azért, hogy jó döntést tudjanak hozni, felvilágosítja őket arról, hogy melyik döntésnek mi a következménye: az életnek az üdvösség, a halálnak a kárhozat. Ha pedig az életet válassza, akkor konkrét lépésekkel meg is kell valósítani ezt: szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja. Az ember méltóságához tartozik, hogy ura tetteinek és felelős értük, tehát értelmével át tudja gondolni és felfogni a helyzetet, és megfontolt lépéseket tenni döntésének megvalósításának érdekében. Mózes nagyon nyomatékosan figyelmezteti a népet. Miért volt szükségük erre a nyomatékosságra, hiszen ők is értelemmel megáldott emberek voltak? Gondoljuk csak át: Vajon mindig meggondolásból cselekszem? Ha körültekintünk önmagunkban és a világban azt láthatjuk, hogy bár nagyon megfontoljuk, mit akarunk, mégis sokszor egy érzelmi hullámból döntünk, eufóriából, bánatból, csalódásból, haragból, stb. És számtalanszor meggondolatlanul cselekszünk, megbántunk másokat, vagy saját kárunkat okozzuk. Isten segíteni akar nekünk azzal, hogy szemünk elé tárja igazi méltóságunkat, és emlékeztetni akar minket szabadságunkra, hogy az élet mellett tudjunk dönteni, és mindennapi életünkben azt lépésről lépésre valóra is váltani.
Feladat a mai napra:  Megfontolom, milyen konkrét lépéssel tudom ma tettekre váltani az élet melletti döntésemet, és azt meg is teszem.